Zanim zaciągniemy kredyt hipoteczny, należy zapoznać się z ofertami kilku banków i dokładnie je przeanalizować. Oferty kredytów różnią się pomiędzy bankami, inny może być także sposób liczenia zdolności kredytowej, przez co w jednym banku możemy mieć szansę na zaciągnięcie większego kredytu niż w innym. Banki stosują również różne wzory umów kredytowych. To ma się jednak […]

Wakacje kredytowe wprowadzone zostały w 2022 roku i miały stanowić wsparcie dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania na własne potrzeby, a w wyniku wzrostu stóp procentowych i wysokiej inflacji, miały problemy ze spłacaniem rat. Nowy rząd zapowiedział, że program wakacji kredytowych będzie kontynuowany w 2024 roku, ale na nieco zmienionych zasadach.

To, że rządowy program Bezpieczny Kredyt 2% miał duży wpływ na ceny mieszkań, jest rzeczą oczywistą. Mimo że działanie to zostało z nowym rokiem zawieszone, rynek wciąż odczuwa jego skutki. Średnia cena ofertowa lokali w popularnych dzielnicach największych miast skoczyła w ciągu roku o kilkadziesiąt procent. Najdrożej obecnie jest w centrum Warszawy.

Program wakacji kredytowych będzie działał również w 2024 roku i to jest już pewne. Konsultowane są jeszcze jego dokładne założenia. Jedną z najważniejszych zmian proponowanych przez urzędników jest ustalenie progu proporcji między ratą a dochodem beneficjenta. W założeniu prawo do wakacji kredytowych miałby każdy właściciel pożyczki, której rata jest większa niż 35% jego dochodów. Zdaniem […]

Związek Banków Polskich od początku sprzeciwiał się pomysłowi wprowadzenia jakiejkolwiek formy wakacji kredytowych. Nawet zapowiedź wdrożenia pewnych ograniczeń, jak na przykład kryterium dochodowe, nie rozwiewa wątpliwości bankowców, którzy otwarcie sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. W zamian jednak proponują własne – dopłatę w wysokości 2 tys. zł miesięcznie.

W październiku nastąpiło wyraźne ożywienie branży kredytowej. Widać je w danych zebranych przez BIK. Według nich w tym okresie udzielono więcej kredytów mieszkaniowych, gotówkowych i ratalnych niż w tym samym okresie rok wcześniej. Największy skok widać w segmencie pożyczek mieszkaniowych. W październiku bieżącego roku było ich o 267% więcej niż w 2022.

Posiadacze kredytów hipotecznych, którzy w ubiegłym oraz bieżącym roku korzystali z wakacji kredytowych, zastanawiali się, czy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu zostanie przedłużona na kolejny rok. Już wiadomo, że tak, ale zmienią się zasady korzystania ze wsparcia. Kto i na jakich warunkach będzie mógł wstrzymać spłatę kredytu?

Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych we wrześniu bieżącego roku przez banki i SKOK-i wyniosła 7,17 mld zł. To aż o 233 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Czy optymistyczne dane z września są prognozą poprawy sytuacji na rynku hipotek?