Nowy rok przyniesie zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Najważniejszą może być utrudniony do nich dostęp z uwagi na wejście w życie postanowień Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wkład własny ma zostać podniesiony do ostatecznych 20%. Oznacza to, że banki nie będą mogły udzielać kredytów osobom, które nie mają wkładu własnego w wymaganej wysokości.

Kredyty hipoteczne są dla banków źródłem wymiernych dochodów. Jest to bowiem produkt zintegrowany z wieloma dodatkowymi obciążeniami, które musi ponieść kredytobiorca. Poza odsetkami banki wymagają od swoich klientów wykupu szeregu polis i ubezpieczeń, uzależniając od tego wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Uprzywilejowana pozycja banków pozwala im na kształtowanie warunków kredytowych zgodnie z ich interesami, które oczywiście […]