Program „500 Plus”, a ramach którego rodzice otrzymują co miesiąc środki finansowe, które powinni przeznaczać na polepszenie bytu swoich dzieci, budzi wiele kontrowersji. Przede wszystkim dlatego, że wydawanie tych pieniędzy przez rodziców nie jest weryfikowane, więc istnieje szansa, że zostają one przeznaczane na cel inny, niż ten, na który zostały przyznane. Nie do końca wiadomo […]

Poradnik kredytobiorcy

Aby uzyskać kredyt na zakup mieszkania bądź domu, musimy ściśle współpracować z placówką bankową. Bank zazwyczaj wymaga od swojego klienta zabezpieczenia pożyczki. Jest na to kilka sposobów: od poręczenia wekslowego, przez hipotekę, aż po cesję praw z polisy ubezpieczenia mienia.

Spread jest terminem ekonomicznym określającym różnicę pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna aktywów, w tym walut. Cena, po której bank dokonuje zakupu waluty jest zawsze niższa niż cena sprzedaży, ponieważ chce ją kupić jak najtaniej, by sprzedać z jak największym zyskiem. Spread jest więc zyskiem banku, a kosztem klienta, który ponosi on podczas spłacania kredytu […]

Kredyty hipoteczne są dla banków źródłem wymiernych dochodów. Jest to bowiem produkt zintegrowany z wieloma dodatkowymi obciążeniami, które musi ponieść kredytobiorca. Poza odsetkami banki wymagają od swoich klientów wykupu szeregu polis i ubezpieczeń, uzależniając od tego wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Uprzywilejowana pozycja banków pozwala im na kształtowanie warunków kredytowych zgodnie z ich interesami, które oczywiście […]

Wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy, że w razie problemów finansowych mogą oni sprzedać mieszkanie jeszcze w trakcie kredytowania, pomimo że jest obciążone hipoteką. Jest to co prawda transakcja nieco bardziej skomplikowana od standardowej sprzedaży, także bardziej sformalizowana, jednak możliwa do zrealizowania. Sprzedaży takiej nieruchomości można formalnie dokonać po spłacie zobowiązania w całości. W pierwszej […]

Nie da się ukryć, że mimo istniejących przepisów z zakresu ochrony praw konsumentów, w układzie bank-kredytobiorca to ten pierwszy jest na pozycji uprzywilejowanej. Jako udzielający kredytu ma w zanadrzu szereg środków, które może zastosować w celu ochrony swoich interesów. Nawet kilkudniowa zwłoka z zapłatą raty może okazać się dla klienta dotkliwa, bowiem bank upominanie się […]