Słownik
Kredyty refinansowe
23 marca 2015

Kredyt refinansowy to zobowiązanie kredytowe zaciągane na spłatę wcześniej powstałego długu. Utożsamiany jest nieraz z kredytem konsolidacyjnym, jednak w przeciwieństwie do tego produktu, kredytem refinansowym nie można połączyć spłaty kilku innych kredytów lub pożyczek zaciągniętych na dowolny cel. Kredyt refinansowany bowiem polega na przeniesieniu zobowiązania z jednego banku do drugiego, przy zachowaniu jego celowości. Najczęściej […]

Słownik

Celem kredytu mieszkaniowego jest zakup mieszkania, domu bądź działki zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Kredyt ten można wziąć także na remont nieruchomości, jej modernizację, rozbudowę lub przebudowę. Jest to obecnie najpopularniejszy rodzaj kredytu, gdyż zakup mieszkania za gotówkę należy do rzadkości, tym bardziej przy obecnych cenach. W przypadku tego kredytu okres jego spłaty […]

Słownik
Kredyty hipoteczne
23 marca 2015

Kredyt hipoteczny, potocznie zwany mieszkaniowym, jest produktem bankowym udzielanym na zakup nieruchomości, jej remont lub finansowanie budowy. Z reguły jest to kredyt długoterminowy, a jego spłata zabezpieczona jest hipoteką ustanowioną na finansowanej nieruchomości na rzecz banku, który kredytu udzielił. Jest więc, w ujęciu prawnym, ograniczonym prawem rzeczowym, które służy zabezpieczeniu określonej wierzytelności, a wierzyciel, w […]