Nie wszyscy wiedzą, że ratę kredytu można spróbować obniżyć. Dla klientów banków istnieje otwarta droga do renegocjowania warunków umowy i zredukowania comiesięcznych kosztów zobowiązania. Aby jednak mieć na to szansę, wniosek taki trzeba dobrze umotywować. Jak przygotować ten ważny dokument tak, aby mieć szansę na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby?

Możesz wnioskować o niższą ratę w czasie spłacania kredytu

Kredyt hipoteczny to poważne długoterminowe zobowiązanie, które łączy się z szeregiem dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest marża bankowa, czyli kwota, jaką instytucja kredytowa zyskuje dzięki pożyczce. Marża stanowi część zysku banku i wielu kredytobiorców myśli, że nie ma żadnego wpływu na jej wysokość. Tymczasem warto wiedzieć, że istnieją okoliczności, w obliczu których bank jest skłonny ją zredukować.

Koszty kredytu są spisane w umowie i przy jej podpisywaniu obie strony godzą się na to, że będą obowiązywały przez cały okres spłaty. Porozumienie z bankiem można jednak renegocjować. Oczywiście przekonanie instytucji bankowej do tego, żeby zrezygnowała z części zysku, nie jest łatwe. Istnieje jednak kilka argumentów, które mają szansę ją przekonać.

Warto pamiętać, że wysokość marży ustalana jest jeszcze przed zawarciem umowy kredytowej. W jej wyliczeniach banki tylko po części kierują się wytycznymi NBP, konkretne liczby zależą nie tylko od sytuacji kredytobiorcy, ale i wewnętrznej polityki banku. Jak wspominaliśmy, pożyczka hipoteczna to zobowiązanie długoterminowe i w czasie spłaty sytuacja może się zmienić.

Szansę na wynegocjowanie niższej marży mają przede wszystkim ci, którzy znajdą atrakcyjniejszą ofertę kredytu u konkurencji. W takiej sytuacji bank z obawy przed utratą klienta może być skłonny do obniżenia marży, a to przełoży się na niższą ratę. Innym dobrym argumentem w negocjacjach z bankiem jest wzrost wartości wkładu własnego. Jeśli w przypadku naszej pożyczki mieszkaniowej wkładem własnym jest inna nieruchomość, która z czasem zyskała na wartości, możemy z powodzeniem wnioskować o niższą marżę.

Aby wniosek mógł być rozpatrzony pozytywnie, musimy przy tym regularnie spłacać nasz kredyt.

Jak skutecznie renegocjować umowę z bankiem?

W czasie rozpatrywania wniosku o zmianę warunków kredytowych branych jest pod uwagę kilka kwestii. Do najważniejszych należą sytuacja kredytobiorcy oraz zmieniające się warunki rynkowe. Do prawidłowo złożonego wniosku trzeba dołączyć uzasadnienie, które powinno być przemyślane. Same powody prośby o obniżenie marży mogą być różne. Do najczęstszych należy znalezienie bardziej atrakcyjnej oferty w innym banku. Zmieniający się rynek często sprawia, że warunki ustalane kilka lat temu dziś mogą okazać się mało konkurencyjne. Prośbę o redukcję kosztów bankowych można też motywować wzrostem miesięcznych obciążeń lub pogorszeniem warunków życiowych.

Wniosek o obniżenie marży to ważny dokument, który trzeba odpowiednio przygotować. Powinien nam w tym pomóc doradca kredytowy lub pracownik naszego banku. Same negocjacje nigdy nie trwają długo. Co ważne klient ma wgląd w dokumentację na każdym etapie podejmowania decyzji i może się od niej odwołać, a także wnieść poprawki do wniosku na początkowych etapach procedowania sprawy.

Dodaj komentarz