Nowy rządowy program wsparcia przy zakupie pierwszego mieszkania rusza na początku lipca bieżącego roku. Wiele osób czeka na start programu, ponieważ tani kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach otwiera im drogę do zakupu mieszkania. Może się jednak okazać, że pierwsi kredytobiorcy korzystający z Bezpiecznego Kredytu 2% otrzymają go na gorszych warunkach niż osoby, które wstrzymają się jeszcze z decyzją.

Bezpieczny Kredyt 2% to sposób na sfinansowanie zakupu pierwszego mieszkania lub budowy domu. Skorzystają z niego kredytobiorcy do 45 roku życia, którzy nie są obecnie i nie byli wcześniej właścicielami nieruchomości mieszkalnej. Za jego pomocą będzie można sfinansować nieruchomość w cenie 700 tys. zł (w przypadku singli) i 800 tys. zł w przypadku małżeństw lub osób wychowujących dzieci. Bank może udzielić kredytu w kwocie 500 tys. zł lub 600 tys. zł w zależności od kredytobiorcy, a ze środków własnych możemy pokryć wkład wynoszący do 200 tys. zł.

Niższa dopłata do pierwszych kredytów

Wsparcie kredytobiorców będzie polegało na dopłatach do raty kredytu. W przypadku pierwszych kredytów mechanizm obliczania jej wysokości będzie inny, a przez to może być mniej korzystny, niż w przypadku kolejnych kredytów.

Wysokość dopłaty uzależniona jest od wskaźnika średniej kwartalnej stopy procentowej, który będzie obowiązywał w dniu ustalania oprocentowania kredytu. W ustawie regulującej zasady działania programu znajduje się zapis, który mówi, że:

„wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż Bezpieczny Kredyt 2%, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów”.

Oznacza to, że BGK przyjmuje średnie ważone oprocentowanie kredytów hipotecznych, które zostały udzielone w danym okresie, skorygowane o współczynnik 0,9. Zasada ta nie dotyczy jednak pierwszych kredytów. W ich przypadku wskaźnik będzie określony jako iloczyn wartości wskaźnika WIRON i współczynnika 1,2.

WIRON niższy na koniec miesiąca

Im niższa wartość wskaźnika WIRON tym dopłata będzie niższa, a rata kredytu wyższa. Ponieważ pierwszy lipca jest dniem wolnym od pracy, przy określaniu wartości wskaźnika będzie brany WIRON z ostatniego dnia czerwca.

W ostatnich okresach WIRON notował spadki w ostatnich dniach miesiąca i jeśli sytuacja się powtórzy, kredytobiorcy mogą być stratni. W zależności od wysokości wahań wskaźnika oraz kwoty kredytu i okresu kredytowania różnica na racie może wynieść od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie.

Trzeba przy tym pamiętać, że wysokość oprocentowania Bezpiecznego Kredytu 2% jest stała i ustalana na okres 5 lat. Dopiero po 60 miesiącach spłaty nastąpi ponowne przeliczenie wskaźników i ustalenie oprocentowania na kolejny okres.

Kolejne kredyty będą bazować na danych z banków

Zgodnie z ustawą Bank Gospodarstwa Krajowego powinien opublikować wskaźnik bazujący na danych z banków w ciągu 45 dni od zakończenia każdego z kwartałów. Wskaźnik będzie obowiązywał od siódmego dnia po jego ogłoszeniu aż do momentu zaktualizowania jego wysokości w kolejnym kwartale.

Dodaj komentarz