Kredyty hipoteczne są dla banków źródłem wymiernych dochodów. Jest to bowiem produkt zintegrowany z wieloma dodatkowymi obciążeniami, które musi ponieść kredytobiorca. Poza odsetkami banki wymagają od swoich klientów wykupu szeregu polis i ubezpieczeń, uzależniając od tego wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Uprzywilejowana pozycja banków pozwala im na kształtowanie warunków kredytowych zgodnie z ich interesami, które oczywiście […]

Wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy, że w razie problemów finansowych mogą oni sprzedać mieszkanie jeszcze w trakcie kredytowania, pomimo że jest obciążone hipoteką. Jest to co prawda transakcja nieco bardziej skomplikowana od standardowej sprzedaży, także bardziej sformalizowana, jednak możliwa do zrealizowania. Sprzedaży takiej nieruchomości można formalnie dokonać po spłacie zobowiązania w całości. W pierwszej […]

Nie da się ukryć, że mimo istniejących przepisów z zakresu ochrony praw konsumentów, w układzie bank-kredytobiorca to ten pierwszy jest na pozycji uprzywilejowanej. Jako udzielający kredytu ma w zanadrzu szereg środków, które może zastosować w celu ochrony swoich interesów. Nawet kilkudniowa zwłoka z zapłatą raty może okazać się dla klienta dotkliwa, bowiem bank upominanie się […]

Coraz więcej rzeczy kupuje się na kredyt. Jest to bowiem najszybszy sposób na uzyskanie kapitału, którego w żaden inny sposób zdobyć nie możemy. Z tego instrumentu finansowego chętnie korzystają również banki, kusząc klientów rozmaitą ofertą kredytową, która przynosi wymierne zyski. Jednak aby te zyski nie zostały utracone, bank musi w możliwie najlepszy sposób zadbać o […]

Słownik
Kredyty samochodowe
23 marca 2015

Kredyt samochodowy jest rodzajem kredytu celowego, udzielanego na sfinansowanie zakupu pojazdu, przy czym definicja pojazdu jest bardzo szeroka. Poza samochodami osobowymi i ciężarowymi tego typu kredyt może zostać przyznany na zakup przyczep kempingowych, motocykli, motorowerów, skuterów, czy łodzi motorowych. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest z reguły przedmiot, na którego zakup jest on udzielany.

Słownik
Kredyty gotówkowe
23 marca 2015

Kredyt gotówkowy to pożyczka bankowa, którą można wydać na dowolny cel konsumpcyjny i do której nie potrzeba zbędnych formalności związanych z zabezpieczeniem długu. Kredyt ten można rozłożyć na okres kilku lat. Pożyczka taka jest udzielana wyłącznie w formie gotówki.

Słownik

Pożyczka od kredytu różni się głównie tym, że może być przeznaczona na dowolny cel konsumpcyjny i jest udzielana nie tylko przez banki, ale przez osoby fizyczne i prawne. Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Z tego względu kwota kredytu zależna jest od wartości tej nieruchomości, a nie Twoich dochodów. Dokumenty, jakie należy złożyć […]

Słownik

Kredyt kondolidacyjny pozwoli Ci na zastąpienie kilku kredytów jednym tańszym. Wysokość rat można obniżyć nawet o 50%. Kredytem tym można spłacać m.in. kredyt mieszkaniowy, samochodowy i gotówkowy w różnych walutach (PLN, CHF, EUR lub USD), jednak podstawową walutą jest PLN ze względu na stałe raty niezależne od kursów walut. Częścią środków kredytu można sfinansować również […]

Słownik
Kredyty refinansowe
23 marca 2015

Kredyt refinansowy to zobowiązanie kredytowe zaciągane na spłatę wcześniej powstałego długu. Utożsamiany jest nieraz z kredytem konsolidacyjnym, jednak w przeciwieństwie do tego produktu, kredytem refinansowym nie można połączyć spłaty kilku innych kredytów lub pożyczek zaciągniętych na dowolny cel. Kredyt refinansowany bowiem polega na przeniesieniu zobowiązania z jednego banku do drugiego, przy zachowaniu jego celowości. Najczęściej […]

Słownik

Celem kredytu mieszkaniowego jest zakup mieszkania, domu bądź działki zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Kredyt ten można wziąć także na remont nieruchomości, jej modernizację, rozbudowę lub przebudowę. Jest to obecnie najpopularniejszy rodzaj kredytu, gdyż zakup mieszkania za gotówkę należy do rzadkości, tym bardziej przy obecnych cenach. W przypadku tego kredytu okres jego spłaty […]