Stressed caucacian couple conclict of credit card bills or bebt of over expense in shopping. Lover financial risk or crisis and bad habits of shopaholic. Lack of money discipline, planning and advisor

Wakacje kredytowe wprowadzone zostały w 2022 roku i miały stanowić wsparcie dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zakup mieszkania na własne potrzeby, a w wyniku wzrostu stóp procentowych i wysokiej inflacji, miały problemy ze spłacaniem rat. Nowy rząd zapowiedział, że program wakacji kredytowych będzie kontynuowany w 2024 roku, ale na nieco zmienionych zasadach.

Zgodnie z założeniami wakacje kredytowe w bieżącym roku mają mieć bardziej rygorystyczne zasady niż wcześniej. Ma to zapobiegać sięganiu po nie przez osoby, które radzą sobie z obsługą kredytu i tego wsparcia nie potrzebują.

Osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed lipcem 2022 roku, mierzą się ze znacznym pogorszeniem warunków jego spłaty, jeśli kredyt ma oprocentowanie zmienne. W wielu przypadkach rata kredytu jest obecnie dwu lub nawet trzykrotnie wyższa niż w dniu podpisywania umowy kredytowej. Wakacje kredytowe, które obowiązywały w latach 2022 i 2023, zapewniły duże wsparcie osobom, które mają problem z regulowaniem rat kredytu. Nic, więc dziwnego, że kontynuacja tego rozwiązania jest tak wyczekiwana przez kredytobiorców.

Dane z końca września 2023 roku pokazują, że wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,09 mln kredytów hipotecznych, czyli 57 procent wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych w polskiej walucie oraz 68 proc. wartości wszystkich złotowych kredytów hipotecznych. Blisko co drugi kredytobiorca skorzystał z wakacji kredytowych. W bieżącym roku te liczby będą zdecydowanie niższe.

Projekt ustawy dotyczącej wakacji kredytowych w bieżącym roku uwzględnia bardziej rygorystyczne zasady udzielania wsparcia kredytobiorcom. Wcześniej nie obowiązywało żadne kryterium dochodowe, które uprawniałoby kredytobiorcę do skorzystania ze wsparcia. W efekcie z wakacji często korzystały osoby, które nie miały problemów ze spłatą raty, a zaoszczędzone w danym kwartale środki przeznaczały na nadpłatę kredytu. W tym roku kluczowy będzie stosunek wysokości raty do osiąganego dochodu (wskaźnik RdD). Z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy, których rata kredytu przekracza 35 proc. osiąganego dochodu netto. Zgodnie z proponowanymi kryteriami małżeństwo bez dzieci, które wspólnie osiąga dochód na poziomie 12 tys. zł netto i spłaca kredyt z ratą w wysokości 3700 zł, nie będzie mogło skorzystać z wakacji kredytowych, ponieważ wskaźnik RdD wyniesie w tym przypadku niecałe 31 procent.

Wprowadzony ma zostać również próg wartości udzielonego kredytu. Obecna propozycja mówi o ustanowieniu go w wysokość 1,2 mln zł, co jest równe trzykrotności średniej wartości kredytu hipotecznego. To również ma uniemożliwić skorzystanie z wakacji kredytowych osobom, które tego wsparcia nie potrzebują, jednocześnie uwzględniając ceny nieruchomości w dużych miastach, gdzie kredyty są wyższe. W przypadku kredytu w wysokości 1 mln zł oprocentowanego na 7 proc. rata wynosi ok. 8000 zł, aby więc taki kredytobiorca mógł skorzystać z zawieszenia spłaty rat w ramach wakacji kredytowych, jego miesięczny dochód nie mógłby przekraczać ok. 23 tys. złotych.

Dodaj komentarz