W październiku nastąpiło wyraźne ożywienie branży kredytowej. Widać je w danych zebranych przez BIK. Według nich w tym okresie udzielono więcej kredytów mieszkaniowych, gotówkowych i ratalnych niż w tym samym okresie rok wcześniej. Największy skok widać w segmencie pożyczek mieszkaniowych. W październiku bieżącego roku było ich o 267% więcej niż w 2022.

Odwilż w branży kredytowej

W skali rok do roku w październiku 2023 wnioskowano i udzielono niemal 50% więcej kredytów ratalnych. Pożyczek gotówkowych było w tej samej skali więcej o 11,6%. Nie oznacza to jednak większej popularności wszystkich produktów bankowych. Ujemną dynamikę zarejestrowano przy limitach kart kredytowych i wyniosła ona -3%.

Od stycznia do października 2023 banki i SKOK-i udzieliły o 55,4% więcej kredytów ratalnych. W całym tym okresie wydały też o 17,1% więcej kart kredytowych. W ujęciu liczbowym podmioty te uruchomiły też więcej kredytów gotówkowych i mieszkaniowych.

Wyniki dotyczące wartości nowych zobowiązań również skoczyły w górę.

Analizując te dane, warto mieć świadomość specyfiki poszczególnych produktów bankowych. Konsumpcyjne kredyty ratalne i gotówkowe oraz operacje związane z kartami kredytowymi są procesowane szybko. Ich uruchomienie oznacza, że wniosek złożono w tym samym miesiącu. Zupełnie inaczej jest w przypadku kredytów mieszkaniowych. Podjęcie decyzji o przyznaniu gotówki może tu trwać ponad miesiąc. Dobre wyniki zarejestrowane w tym sektorze przez BIK w październiku to efekt wrześniowej lub sierpniowej aktywności wśród wnioskodawców.

Prócz tego, czytając te dane, nie mamy jeszcze informacji dotyczących jakości tych kredytów. Problemy ze spłatą będą widoczne dopiero po trzech miesiącach od braku spłaty kolejnej raty zobowiązania. Ograniczenia te wynikają z konstrukcji indeksów jakości stosowanych przez BIK

Dynamika sprzedaży rośnie

Październik był rekordowym miesiącem w sektorze kredytów mieszkaniowych. Analitycy od kilku miesięcy obserwują ożywienie na rynku nieruchomości mieszkalnych. W ujęciu liczbowym banki udzieliły 24,1 tysiąca. kredytów. Jest to najwyższy wynik od października 2021. Wartość tych kredytów zamknęła się w kwocie 9,725 mld zł. Jest to rekord, który nie padł jeszcze w całej historii prowadzenia statystyk.

Wynik ten to zasługa rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Na aktywność kredytobiorców wpłynęła też rosnąca zdolność kredytowa oraz realny wzrost wynagrodzeń. Mimo to niepewne losy BK 2% utrudniają dalsze prognozy i ocenę popytu kredytów, szczególnie tych hipotecznych.

Wysoki popyt łączy się z podwyżkami cen, które obserwujemy na rynku od dłuższego czasu. Analitycy nie przewidują szybkiego odwrócenia tego trendu. Upragnioną stabilizację na rynek mogłaby przynieść odpowiednia odpowiedź podażowa. Deweloperzy dysponują zapasem pozwoleń na budowę, których część zdobyli jeszcze w 2022 roku. Czy teraz je wykorzystają, pokażą najbliższe miesiące.

Dodaj komentarz