Posiadacze kredytów hipotecznych, którzy w ubiegłym oraz bieżącym roku korzystali z wakacji kredytowych, zastanawiali się, czy możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu zostanie przedłużona na kolejny rok. Już wiadomo, że tak, ale zmienią się zasady korzystania ze wsparcia. Kto i na jakich warunkach będzie mógł wstrzymać spłatę kredytu?

21 września premier Mateusz Morawiecki oficjalnie potwierdził, że wakacje kredytowe będą dostępne również w 2024 roku. Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami tym razem rozwiązanie nie miało już być dostępne dla wszystkich – wprowadzone miało zostać kryterium dochodowe. Ostatecznie jednak to czy kredytobiorca będzie mógł zawiesić spłatę rat, zależeć będzie od wysokości zaciągniętego kredytu oraz terminu podpisania umowy kredytowej.

W nowym roku rządowe wakacje kredytowe dostępne będą dla osób, których kwota kapitału udzielonego kredytu nie przekracza 400 tysięcy złotych, a umowa kredytowa podpisana została po 1 lipca 2022 roku. Okres kredytowania musi kończyć się minimum 6 miesięcy po tej dacie. Projekt ustawy przewiduje również, że z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać niektórzy kredytobiorcy, u których wartość kapitału mieści się w przedziale między 400 a 800 tysięcy zł. Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych będzie jednak stosunek miesięcznych kosztów kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Jeśli wysokość miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej przekraczać będzie 50 proc. średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, a wysokość kredytu nie przekracza 800 tys. zł, będzie można zawiesić spłatę rat w ramach wakacji kredytowych.

Biorąc pod uwagę warunki dla posiadaczy kredytu w kwocie między 400 a 800 tys. zł, nowa ustawa w pewnym stopniu wprowadza kryterium dochodowe. Przede wszystkim ma ono sprawić, by z wakacji kredytowych skorzystały jedynie te osoby, które rzeczywiście mają trudności ze spłacaniem rat. Wakacje kredytowej dostępne będą tylko dla posiadaczy kredytów złotówkowych, których umowa zawarta została po 1 lipca 2022 roku, a okres kredytowania kończy się minimum 6 miesięcy po tej dacie. Wniosek o wakacje kredytowe klient składa w banku, który udzielił mu kredytu. Można to zrobić osobiście, pisemnie lub poprzez dostęp elektroniczny. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie wakacji kredytowych bank zbada dochody klienta z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

W przyszłym roku podobnie jak w roku 2023 kredytobiorca będzie mógł zawiesić spłatę jednej raty na kwartał, czyli maksymalnie czterech rat w ciągu roku, przy czym sam decyduje, ile razy w ciągu roku chce skorzystać z wakacji. Podobne zasady obowiązywały w bieżącym roku, natomiast w 2022 można było zawiesić spłatę 2 rat w III i 2 rat w IV kwartale. Rząd wprowadził wakacje kredytowe w lipcu 2022, aby pomóc tym kredytobiorcom, którzy po wzroście stóp procentowych mieli kłopot ze spłatą rat kredytu. Z pomocy mógł skorzystać każdy, kto miał kredyt hipoteczny w złotówkach. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, do końca kwietnia 2023 roku z wakacji kredytowych skorzystało 1,13 mln kredytobiorców. Część z nich rzeczywiście potrzebowała pomocy, inni wykorzystali możliwość zawieszenia spłaty rat, aby nadpłacić swój kredyt.

Dodaj komentarz