Kredyty samochodowe
23 marca 2015
Słownik

Kredyt samochodowy jest rodzajem kredytu celowego, udzielanego na sfinansowanie zakupu pojazdu, przy czym definicja pojazdu jest bardzo szeroka. Poza samochodami osobowymi i ciężarowymi tego typu kredyt może zostać przyznany na zakup przyczep kempingowych, motocykli, motorowerów, skuterów, czy łodzi motorowych. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest z reguły przedmiot, na którego zakup jest on udzielany.
Bank może przy tym zastosować jeden z rodzajów zabezpieczenia tj. zastaw rejestrowy, depozyt karty pojazdu, czy cesję praw z polisy AC. Takie zabezpieczenie umożliwia bankowi zastosowanie niższego oprocentowania niż w przypadku produktów kredytowych dedykowanych na dowolny cel, dla banku zmniejsza się bowiem w ten sposób ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Bank może również wymagać wykupienia innego rodzaju ubezpieczeń do kredytu, np. od zdarzeń losowych. Jednak warunki szczegółowe, w tym wysokość oprocentowania, są różne w zależności od oferty poszczególnych banków.

Z reguły kredyty samochodowe udzielane są na zakup pojazdu w dowolnym stanie, a także z dowolnego źródła. Coraz więcej banków umieszcza w swej ofercie kredyty udzielane również na zakup auta sprowadzanego zza granicy. Ich przewaga nad kredytami gotówkowymi polega na tym, że jako kredyty celowe mogą być udzielane w większej kwocie i na dłuższy czas kredytowania, w niektórych bankach nawet na 10 lat.

Tego typu produkt bankowy można podzielić na trzy rodzaje:

  • Kredyt standardowy, który spłacany jest w comiesięcznych, oprocentowanych ratach, przez okres określony w umowie kredytowej. Nie jest przy jego udzielaniu konieczne uiszczenie wpłaty własnej.
  • Kredyt jednoratowy, oferowany jest głównie przez banki funkcjonujące przy firmach zajmujących się sprzedażą samochodów, które są ściśle związane z dystrybutorem. Wymagana jest przy tym wpłata własna, która w zależności od banku może wynosić nawet do 50% wartości samochodu, pozostała kwota wpłacana jest po określonym w umowie czasie, np. po roku, ich największą zaletą jest brak oprocentowania.
  • Kredyt balonowy, w którym raty miesięczne są niższe aniżeli w przypadku kredytu standardowego, jednak ostatnia rata jest równa procentowo określonej wartości samochodu, i może wynosić np. 20%. Na raty rozkładana jest więc część wartości samochodu, co przekłada się na niższe oprocentowania kredytu, nie jest wymagana wpłata własna.

Dodaj komentarz