Kredyt hipoteczny w MdM
25 października 2016
mloda para, mieszkanie
Ocus Focus/bigstockphoto.com

Mieszkanie dla Młodych jest programem wspierającym osoby, które planują zakupić mieszkanie i w związku z tym decydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. W jaki sposób program im pomaga? Z jakimi ograniczeniami wiąże się ta pomoc?

Jakie korzyści z MdM dla kredytobiorców?

Osoby, które mogą skorzystać z dopłaty z programu MdM, mają szansę na zaoszczędzenie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W zależności od ich sytuacji rodzinnej, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 10%, 15%, 20% lub nawet 30% kwoty, która stanowi iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i obowiązującego w danym regionie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej. Obliczona w ten sposób kwota dofinansowania umożliwia pokrycie minimalnego wkładu własnego niezbędnego do uzyskania kredytu hipotecznego.

Osoby, które dysponują wystarczającą ilością środków, by samodzielnie wnieść wkład własny, mogą wykorzystać dofinansowanie w inny sposób. W ich przypadku kwota otrzymana z programu MdM umożliwia spłatę części kredytu, dzięki czemu zmniejszeniu ulega kwota zadłużenia, a co za tym idzie – wysokość odsetek i rat. To jednak nie wszystkie korzyści. Po dodaniu posiadanego minimalnego wkładu własnego z kwotą dofinansowania z MdM zwiększeniu ulega całkowity wkład własny, a to oznacza zmniejszenie się marży kredytu. W efekcie, przy kredycie zaciągniętym na 25 lata może to zaowocować oszczędnościami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zgodnie z ustawą, ze wsparcie w ramach MdM jest dostępne również dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej. Do umowy o kredyt może wówczas przystąpić każda inna osoba, np. rodzic lub partner, bez konieczności spełniania kryterium wieku ani posiadania mieszkania. W takiej sytuacji kredytobiorcami są wszystkie osoby przystępujące wspólnie do kredytu, ale właścicielem nieruchomości nieruchomości może być tylko jedna z nich.

Kto może skorzystać ze wsparcia MdM?

Dofinansowanie kredytu hipotecznego z MdM to przywilej, który nie jest dostępny dla wszystkich. Jakie kryteria decydują o jego przyznaniu? Zgodnie z ustawą, z kredytu na warunkach preferencyjnych mogą skorzystać osoby do 35 roku życia, zarówno samotne, jak i w małżeństwie, które nie były wcześniej właścicielami żadnego lokalu mieszkalnego. W przypadku związków nieformalnych, o dopłatę może ubiegać się jeden z partnerów, który ma nie więcej niż 35 lat. Kryterium wieku i posiadania mieszkania nie obowiązuje w przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci.

Jakie mieszkania w ramach MdM?

Nie każde mieszkanie może zostać objęte wsparciem z programu MdM. Ograniczenia dotyczą ich wielkości oraz limitów cen za 1m2, które są publikowane co kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nieruchomości objęte dopłatą nie mogą być większe niż 75m2 w przypadku mieszkań i 100m2 w przypadku domów. Nieco inaczej jest w przypadku rodzin z trójką dzieci, które mogą się starać o dopłatę na zakup mieszkań nie większych niż 85 m2 i domów o powierzchni maksymalnej 110 m2. Jeśli chodzi o cenę za 1m2, zgodnie z założeniami programu, nie może ona przekroczyć 110% referencyjnej ceny za m2 w przypadku lokali z rynku pierwotnego, oraz 90% w przypadku rynku wtórnego.

Dodaj komentarz