Słownik

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest to przedsiębiorstwo działające w formie spółki akcyjnej założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. Jego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz pozabankowych firm pożyczkowych.

BIK działa na podstawie restrykcyjnych przepisów Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Dzięki temu dane klientów są chronione i bezpieczne. Do danych BIK dostęp mają instytucje upoważnione, takie jak prokuratura, sądy, banki i SKOK-i współpracujące z BIK na zasadzie wzajemności. Banki i SKOKi mogą wysyłać zapytanie do BIK tylko wtedy, gdy sami regularnie przekazują do BIK informacje na temat zobowiązań swoich klientów.

Dane zgromadzone w BIK zawierają informacje o spłacanych i niespłacanych zobowiązaniach. Dzięki temu tworzona jest historia kredytowa, która jest instrumentem mogącym służyć uwiarygodnianiu klienta banku. Jak wynika z analiz prawie 90% danych znajdujących się w BIK to pozytywne dane klientów. Potwierdzają one rzetelność klientów s płacie zobowiązań. Budują one pozytywną historię kredytową kredytobiorców. Dzięki takim danym wiarygodność klienta jest większa i banki chętnie udzielają kredytów klientom z dobrą historią.

Za poprawność i wiarygodność informacji znajdujących się w BIK odpowiedzialne są banki i firmy udzielające kredytów konsumenckich. Instytucja, która przekazała do BIK daną informację o kliencie, może ją skorygować, jeśli jest nieaktualna. Wyczyścić można jedynie dane pozytywne, czyli informacje o spłaconych zobowiązaniach.

Informacje na temat klientów trafiają do BIK w momencie składania wniosku kredytowego i po zaciągnięciu zobowiązania w banku lub SKOKu. Dane są aktualizowane przynajmniej raz w miesiącu do czasu spłacania danego zobowiązania. Gromadzone w BIK są dane osobowe klientów, informacje o dacie powstałych zobowiązań, jego rodzaj, okresy spłaty rat, waluta, terminowość, kwota zadłużenia oraz dane o wszystkich rachunkach kredytowych, jakie posiada klient w banku lub SKOKu.

BIK zbiera dane klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Każdy klient może zweryfikować swój profil kredytowy online. O historii kredytowej nie można dowiedzieć się telefonicznie ani bezpośrednio w siedzibie BIK.

Udostępnienie danych przez BIK wymaga pisemnej zgody klienta banku na przetwarzanie danych przez BIK w celu poświadczenia pozytywnej historii kredytowej. W przypadku zgody osoby, której dane dotyczą, informacje mogą być przekazane również innym podmiotom finansowym spoza sektora bankowego.

W przypadku klientów, którzy posiadają zadłużenie i zostali poinformowani o tym przez instytucję i nieuregulowane zostało zadłużenie w ciągu 30 dni, BIK ma prawo przetwarzać dane takiego klienta przez okres pięciu lat.

Dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych dane związane ze zobowiązaniami klientów BIK może przetwarzać przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Dane klientów analizowane są metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego, tzw. scoring. Metoda ta określa wiarygodność kredytobiorcy na podstawie porównania jej profilu z profilem innych, którzy już otrzymali kredyty. W sytuacji, gdy wynik uzyskany przez weryfikowanego klienta jest bardzo zbliżony do wyniku kredytobiorców, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania, otrzymuje on wyższą ocenę scoringową. Ocena, jaką może otrzymać kredytobiorca to od 192 do 631 punktów. Jest obliczana za pomocą specjalnej formuły matematycznej na podstawie szerokiego zakresu informacji dotyczących historii i aktywności kredytowej klienta. Informacje wykorzystywane w scoringu to dane zarówno pozytywne jak i negatywne, dotyczą one jakości kredytów, aktywności kredytowej kredytobiorcy, wykorzystanie limitów kredytowych, a także częstotliwość ubiegania się o kredyty.

Dzięki tej ocenie instytucje kredytujące mogą efektywniej i szybko dokonać analizy ryzyka kredytowego. Czas oczekiwania na decyzję jest krótki, a procedura jest bezpieczniejsza dla klienta i dla banku.

Dodaj komentarz