Grafika 2D - uśmiechnięta rodzina w trakcie przeprowadzki: mężczyzna trzyma pudełka, córka zabawki, a kobieta kwiat w donicy

Podstawowym celem rządowego programu kredytów hipotecznych na niski procent jest pomoc młodym Polakom w zakupie pierwszego mieszkania. Minister rozwoju Waldemar Buda przewiduje, że jeszcze w tym roku z programu „Bezpieczny kredyt 2%” skorzysta nawet 20 tys. kredytobiorców, a w latach kolejnych liczba ta może sięgnąć 40-50 tys. rocznie. Kiedy zatem ruszy program? Jakie są jego główne założenia?

Projekt ustawy skierowany do konsultacji

Uszczegółowiony projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe trafił do konsultacji społecznych. Zakłada on, że kredyt 2% z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. Jeżeli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, to przynajmniej jedna z tych osób będzie musiała mieć mniej niż 45 lat. Kredyt może zostać przyznany tylko na zakup pierwszego mieszkania – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły posiadać w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Kredytobiorca natomiast będzie mógł mieć udział w odziedziczonej nieruchomości, lecz nie większy niż 50%. Należy przy tym pamiętać, że aby nie stracić możliwości skorzystania z programu, nie można w odziedziczonej nieruchomości zamieszkiwać od co najmniej 12 miesięcy. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyła osób, które za otrzymany kredyt zakupią pozostałe udziały tej nieruchomości.

Na co można będzie przeznaczyć kredyt?

Ze środków pochodzących z „Bezpiecznego kredytu 2%” będzie można nabyć prawo własności mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym, pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej, nabyć nieruchomość gruntową lub przeznaczyć środki na budowę domu.

Ważną informację stanowi także maksymalna kwota kredytu, która to wyniesie 500 tys. zł, a w przypadku małżeństwa z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł. Jednocześnie wkład własny do tego kredytu nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł, co oznacza, że maksymalna cena nieruchomości będzie mogła wynieść 700 lub 800 tys. zł. Od wskazanych limitów zakłada się jednak pewne odstępstwa, tj. jeśli kredyt przeznaczony jest na budowę domu, a działka stanowi wkład własny, to wartość tego gruntu powiększona o kwotę kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Kiedy będzie można stracić dopłatę?

Dopłata od rządu, która przysługiwać będzie przez 10 lat, w praktyce stanowić będzie różnicę pomiędzy średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów o okresowo stałej stopie, skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku, a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2%. Jeżeli jednak w czasie korzystania z programu „Bezpieczny kredyt 2%” kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je lub kupi inne, to utraci prawo do dopłat, a uzyskanie po tym terminie środki pieniężne będzie zobligowany zwrócić. Zwrócić dopłaty będzie musiała też najprawdopodobniej osoba, która nie rozpocznie prowadzenia gospodarstwa domowego w nabytej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy od dnia jej zakupu.

Dodaj komentarz