Zdolność kredytowa badana jest przez bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Jest to zdolność potencjalnego kredytobiorcy do opłacania swoich zobowiązań wobec banku. Sprawdzając jej wysokość bank chce zmniejszyć ryzyko, że kredyt nie zostanie spłacony w terminie.

Zależna jest od wielu czynników – wysokości dochodu, ilości pozostałych zobowiązań, kosztów utrzymania, ilości osób w gospodarstwie domowym. Im jest wyższa, tym większy kredyt można zaciągnąć. Czasami okazuje się jednak, że jest niewystarczająca, aby otrzymać potrzebną nam kwotę. Wtedy można wykonać kilka zabiegów, które zdolność kredytową podniosą.

Zwiększanie zdolności kredytowej – sposoby

Pierwszą rzeczą jaką może zrobić przyszły kredytobiorca jest wybór rat równych do spłacania kredytu. Z reguły stosuje się raty malejące, jednak w takim wypadku pierwsze raty będą wyższe. A bank przy ocenie zdolności kredytowej bierze pod uwagę wysokość rat właśnie z początkowego okresu spłaty. Przykładowo, jeśli wysokość miesięcznej raty, na którą nas stać to 500zł, możemy otrzymać kredyt na kwotę 13800 zł rozłożony na 3 lata przy ratach malejących, albo 15500zł, jeśli wybierzemy raty równe.

Kolejną kwestią, na którą bank zwróci uwagę są inne obciążenia. Wszystkie karty kredytowe, debety na rachunkach oraz kredyty gotówkowe spowodują zmniejszenie zdolności kredytowej. Oznacza to bowiem, że środki, które miesięcznie możemy poświęcić na spłatę zobowiązań, musimy dzielić na kilka produktów. Karta kredytowa to natomiast możliwość sięgnięcia po dodatkową gotówkę w każdym momencie, co powoduje powstanie dodatkowego obciążenia i może wpłynąć negatywnie na spłatę bieżących rat kredytu. Przed złożeniem wniosku warto więc wszystkie te zobowiązania uregulować i pozamykać. Jeśli nie jest to możliwe, warto rozważyć możliwość konsolidacji, dzięki czemu zyskamy jedną, często mniejszą ratę niż suma rat wszystkich tych obciążeń.

Zdolność kredytową podniesiemy również, jeśli w przeszłości byliśmy sumiennymi płatnikami naszych zobowiązań. Klienci tacy są bowiem dla banku mniejszym ryzykiem, dlatego mogą liczyć na lepsze warunki oraz wyższą kwotę udzielonej pożyczki. Pamiętajmy, że brak historii kredytowej oznacza dla banku niewiadomą, warto więc czasem zamiast za gotówkę kupić coś na raty, albo przetestować działanie karty kredytowej, aby tą historię tworzyć.

Każdy bank indywidualnie ocenia zdolność kredytową i tworzy własne regulacje w tym zakresie. Oznacza to, że zdolność do zaciągnięcia kredytu może być różna w innym bankach. Jeśli nie udało się w jednym, albo kwota kredytu, który możemy otrzymać jest zbyt niska, należy spróbować w kilku kolejnych.

Aby poprawić zdolność można także przystąpić do kredytu ze współkredytobiorcą. Oczywiście jeśli jego zdolność kredytowa będzie lepsza lub równa naszej.

Dodaj komentarz