Zdolność kredytowa
2 października 2017
Słownik

Zdolność kredytowa – to zdolność podmiotu, który ubiega się o kredyt do jego spłaty, w terminie i harmonogramie określonym w umowie kredytowej. Zdolność ta obejmuje spłatę kapitału, czyli zaciągniętej pożyczki, wraz z odsetkami. Innymi słowy jest to wskaźnik ryzyka podejmowanego przez bank. Im mniejsza zdolność kredytowa, tym większe ryzyko banku. Tym samym niższa będzie również wysokość udzielonej pożyczki.

Zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie bankowym przepisami, zdolność taka jest niezbędna do otrzymania kredytu. Wyjątkowo kredyt może zostać udzielony podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej, o ile ta jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna lub osoba fizyczna przedstawią dodatkowe zabezpieczenie, lub plan poprawienia swojej sytuacji finansowej. Zdolność kredytowa badana jest dla każdego podmiotu indywidualnie. Dokonuje tego bank, w oparciu o wewnętrzne zasady i metodykę, z reguły są one różne dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

Na zdolność kredytową wpływ mają:

 • źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów,
 • wysokość dochodów, które uzyskuje osoba ubiegająca się o kredyt,
 • dotychczasowa historia kredytowa,
 • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe, w tym pożyczki, kredyty, a nawet karta kredytowa,
 • rodzaj oraz wysokość kredytu,
 • okres kredytowania,
 • rodzaj rat (równe lub malejące),
 • wiek kredytobiorcy,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość),
 • wysokość wkładu własnego,
 • waluta kredytu.

W celu ustalenia zdolności kredytowej, osoba, która ubiega się o kredyt zobowiązana jest przedstawić wszystkie wymagane przez bank dokumenty, udzielić informacji, m. in. o swoich dochodach oraz złożyć stosowne oświadczenia.

Istnieje kilka sposób na podniesienie wskaźnika zdolności kredytowej. Należą do nich:

 • zmniejszenie wysokości wnioskowanego kredytu,
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • zmiana rodzaju raty,
 • spłata innych zobowiązań,
 • zmiana kredytodawcy – sposób obliczania zdolności kredytowej ustalany jest przez każdą instytucję finansową indywidualnie, w związku z tym jej wysokość może być różna w kilku bankach,
 • zmiana waluty,
 • współkredytobiorcy – w tym wypadku zdolność kredytowa będzie liczona dla obu kredytobiorców, jeśli wysokość wynagrodzenia tego drugiego będzie zbyt niska, lub wysokość jego zobowiązań zbyt wysoka, może to tylko pogorszyć zdolność kredytową, należy więc starannie sprawdzić taką osobę przed podjęciem decyzji o wspólnym przystąpieniu do umowy kredytowej.

Dodaj komentarz