Wakacje kredytowe
21 listopada 2016
Słownik

W przypadku chwilowych trudności z płynnością finansową, kredytobiorca ma możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Jest to wariant oferowany przez niektóre banki, a jego szczegóły opisane są w umowie kredytowej.

Polega to na przesunięciu płatności jednej lub kilku rat kredytu, przy czym opcję tę stosuje się zarówno w przypadku kredytów gotówkowych jak i hipotecznych. Kredytobiorca może uruchomić usługę w dowolnym momencie, jednak należy mieć na uwadze, że jest to odroczenie zapłaty rat, nie natomiast ich całkowite usunięcie z harmonogramu, dlatego należy z tej usługi korzystać rozważnie, wyłącznie w sytuacjach nieprzewidzianych, awaryjnych. Nie ma przy tym obowiązku podawania przyczyny zdecydowania się na taką opcję.

W zależności od ofert poszczególnych banków reguły wakacji kredytowych mogą się znacznie różnić. Zasady skorzystania z tego rozwiązania ustalane są bowiem indywidualnie dla każdego z kredytobiorców. W zależności od banku wakacje mogą przysługiwać raz do roku, raz przez cały okres spłaty, albo w wymiarze maksymalnym ustalonym dla okresu kredytowania, np. 2 lub 3 razy, lub w zakresie kilku rat.

Należy zwrócić uwagę na szczegóły tej usługi, szczególnie czy bank dopuszcza odroczenie spłaty całej raty, czy tylko jej części kapitałowej oraz jak będzie wyglądało uregulowanie jej w przyszłości – czy okres kredytowania zostanie proporcjonalnie wydłużony, czy należność zostanie podzielona i dodana do kolejnych rat, podnosząc tym samym ich wysokość. Z reguły jest to usługa bezpłatna, jeśli jednak konieczne będzie sporządzenie aneksu do umowy kredytowej bank może obciążyć kredytobiorcę dodatkowymi kosztami.

Sposób uruchomienia tej możliwości również zależy od wewnętrznych przepisów bankowych. W każdym jednak przypadku o chęci odroczenia płatności należy poinformować właściwą placówkę. Czasem wystarczy do tego oświadczenie złożone przed pracownikiem banku, czasem należy w tym celu złożyć stosowny wniosek, a niektóre instytucje umożliwiają zgłoszenie tego przez swoje strony internetowe.

Udzielenie zgody na skorzystanie z wakacji może być obwarowane dodatkowymi warunkami, np. terminowym płaceniem dotychczasowych rat. Bank może odmówić niesumiennemu kredytobiorcy, który wcześniej dopuszczał się zwłoki w spłacie, albo posiada jakieś nieuregulowane należności.

Dodaj komentarz