Kredyty refinansowe
23 marca 2015
Słownik

Kredyt refinansowy to zobowiązanie kredytowe zaciągane na spłatę wcześniej powstałego długu. Utożsamiany jest nieraz z kredytem konsolidacyjnym, jednak w przeciwieństwie do tego produktu, kredytem refinansowym nie można połączyć spłaty kilku innych kredytów lub pożyczek zaciągniętych na dowolny cel. Kredyt refinansowany bowiem polega na przeniesieniu zobowiązania z jednego banku do drugiego, przy zachowaniu jego celowości. Najczęściej stosuje się go refinansując kredyty hipoteczne, jednak w ofertach niektórych banków można znaleźć także ten produkt przeznaczony na finansowanie innego celu.

Zmiana kredytu hipotecznego na kredyt refinansowy ma przede wszystkim zmniejszyć koszty jego obsługi poprzez zmianę waluty, okresu kredytowania czy też wysokości oprocentowania. Bywa to szczególnie korzystne z uwagi na długoterminowość kredytów hipotecznych, których oferta z biegiem lat się polepsza. W tym czasie zmieniają się także czynniki rynkowe, np. stopy referencyjne, które po kilku latach mogą być korzystniejsze niż w okresie występowania o przyznanie kredytu. W związku z tym kredytobiorca zaciągający kredyt kilka czy nawet kilkanaście lat temu, dziś mógłby go spłacać na korzystniejszych warunkach, wtedy skorzystanie z kredytu refinansowego ma dla niego sens, gdyż w ogólnym rozrachunku może odnieść sporą korzyść. Jednak przed przystąpieniem do refinansowania należy upewnić się czy bank, w którym zaciągnięto kredyt hipoteczny nie wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty w przypadku spłaty zobowiązania przed terminem. Najczęściej banki ustanawiają taki warunek na początkowy okres spłaty, np. do 5 lat od dnia podpisania umowy. Jednak po upływie tego czasu, jeśli wcześniejsza spłata nie będzie powodowała żadnych innych konsekwencji, przeniesienie kredytu na zasadzie refinansowania do innego banku może wpłynąć na wysokość miesięcznej raty, a także na ogólne zmniejszenie kosztów prowadzenia kredytu.

Jednak aby było to opłacalne należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy kredytu hipotecznego oraz kredytów refinansowych, których oferty posiada obecnie większość banków. W każdym z nich może pojawić się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, prowizji czy wykupu ubezpieczenia, więc opłacalność refinansowania trzeba po prostu przeliczyć. Należy jednak mieć na uwadze, że bez względu na ofertę banku kredytobiorca będzie musiał ponieść koszty związane z dokonaniem zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, czy ustanowienia hipoteki na rzecz nowego kredytodawcy.

Dodaj komentarz