Kredyty mieszkaniowe
23 marca 2015
Słownik

Celem kredytu mieszkaniowego jest zakup mieszkania, domu bądź działki zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Kredyt ten można wziąć także na remont nieruchomości, jej modernizację, rozbudowę lub przebudowę. Jest to obecnie najpopularniejszy rodzaj kredytu, gdyż zakup mieszkania za gotówkę należy do rzadkości, tym bardziej przy obecnych cenach. W przypadku tego kredytu okres jego spłaty jest bardzo długi (nawet kilkadziesiąt lat), a kwota może sięgać kilkuset tysięcy zł.

Okres kredytowania w tym przypadku jest wyjątkowo długi, gdyż może wynosić nawet do 50 lat. Wybór waluty kredytu nie jest ostateczny, ponieważ banki zazwyczaj zezwalają na przewalutowanie. W takim przypadku należy jednak wcześniej dowiedzieć się, jakie wydatki się z tym wiążą.

W celu wzięcia kredytu hipotecznego, należy przygotować dokumenty o zatrudnieniu oraz wysokości dochodów. To pozwoli na wyliczenie zdolności kredytowej – bank sprawdza w ten sposób, czy klient będzie w stanie spłacić kredyt terminowo. Dodatkowe pytania mogą dotyczyć stałych wydatków (czynsz, spłacanie rat). Należy pamiętać o tym, że problemy ze spłatą jednej raty mogą skutkować problemami w zaciągnięciu kolejnego kredytu, ponieważ tego typu informacje gromadzone są przez Biuro Informacji Kredytowej. Im większa jest wiarygodność finansowa klienta, tym mniejsze jest oprocentowanie kredytu, które zależy również od okresu kredytu i kwoty.

Kredyt mieszkaniowy, mylnie często nazywany hipotecznym, jest kredytem przeznaczonym na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej lub budowę domu, w odróżnieniu od kredytu hipotecznego, który może zostać udzielony także na zakup gruntu rolnego. Jest to więc rodzaj kredytu celowego przeznaczony na cele mieszkalne. Zgodnie z umową kredytu mieszkaniowego bank po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego przelewa pieniądze bezpośrednio na rachunek sprzedającego, nie zaś na rachunek kredytobiorcy, poza budowaniem domu, wtedy środki trafiają do niego bezpośrednio w określonych w umowie transzach. Jednak przed otrzymaniem kolejnej transzy należy udowodnić, że prace do tej pory odbywały się zgodnie z harmonogramem prac budowy, np. poprzez doręczenie faktur za zakup niezbędnych materiałów czy przedstawiając dokumentację fotograficzną nieruchomości. Kontroli postępu prac może na zlecenie banku dokonać również jego pracownik.

Kredyt taki wiąże się z ograniczonym prawem rzeczowym wpisywanym w księdze wieczystej nieruchomości jakim jest hipoteka, będąca zabezpieczeniem interesów banku. Większość nieruchomości na rynku wtórnym posiada księgi wieczyste, jednak może się zdarzyć, podobnie jak z nieruchomościami z rynku pierwotnego, że księgę taką trzeba założyć. Wtedy dodatkowym obciążeniem kredytowym ponoszonym przez kredytobiorcę będzie ubezpieczenie opłacane do czasu założenia księgi i wpisania do niej ograniczonego prawa rzeczowego, które rekompensuje ryzyko banku związane z tymczasowym brakiem hipoteki.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są z reguły na duże kwoty, dlatego też okres kredytowania jest długi i waha się od 3 do nawet 40 lat. Tego typu produkt dostępny jest w ofertach większości banków, które umożliwiają również zaciągnięcie go w walucie obcej. Najbardziej popularną jest frank szwajcarski.

Pojęcie kredytu mieszkaniowego nie jest więc tożsame z pojęciem kredytu hipotecznego. Ten drugi bowiem zawiera w sobie więcej instrumentów finansowych, jak kredyty konsolidacyjne, hipoteczne i kredyty na zakup nieruchomości komercyjnych. Ponadto może być przeznaczony na zakup dowolnej nieruchomości, a nie jedynie na zakup nieruchomość mieszkalnej.

Dodaj komentarz