spłata kredytu

Kredyt hipoteczny zaciągany jest na zakup lub budowę nieruchomości, która staje się jego zabezpieczeniem. Ten udzielany na zakup mieszkania różni się nieco od kredytu na budowę domu. Inne są formalności, jakie należy spełnić, ale także sposób wypłaty środków i ich spłaty.

Kredyt hipoteczny charakteryzuje się zabezpieczeniem w postaci hipoteki, którą ustanawia się na nieruchomości. Jeśli zaciągany jest na zakup mieszkania lub budowę domu, to te nieruchomości będą stanowiły jego zabezpieczenie. Jednak może zostać zaciągnięty na dowolny cel, o ile posiadamy inną nieruchomość, do której księgi wieczystej będzie można wpisać hipotekę. Maksymalna wysokość takiego kredytu wynosi 80 % wartości nieruchomości zabezpieczającej, a czas jego spłaty wynosić może nawet do 35 lat. Między kredytem na mieszkanie a na budowę domu istnieje jednak sporo różnic.

Kredyt na mieszkanie a kredyt na dom

Pierwszą jest proces rozpatrywania wniosku oraz dokumenty, jakie trzeba do niego dołączyć. Wniosek o kredyt na budowę domu wymaga przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę, kosztorysu, harmonogramu prac budowy, dziennika budowy oraz operatu szacunkowego. Przy kredycie na zakup mieszkania ilość niezbędnych dokumentów jest mniejsza. Jeśli mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego do wniosku dołączyć trzeba przedwstępną umowę zawartą z deweloperem, kopię pozwolenia na budowę otrzymaną od dewelopera, a także odpis księgi wieczystej gruntu, na którym powstanie inwestycja. W przypadku zakupu z rynku wtórnego trzeba przedłożyć umowę przedwstępną zawartą ze sprzedającym.

Przy kredycie na budowę domu wkładem własnym może być działka, na której on powstanie, albo poniesione już koszty inwestycji. Dla kredytu mieszkaniowego wymaga się natomiast gotówki, ale liczy się do niego również kwota, która została wpłacona sprzedającemu przy umowie przedwstępnej. Kredyt na budowę domu wypłacany jest w transzach, zgodnie z harmonogramem prac. Wypłata każdej z transz poprzedzona jest inspekcją na terenie budowy i kontrolą postępu prac. Kwota kredytu wypłacana jest kredytobiorcy. Natomiast kredyt na zakup mieszkania wypłacany jest jednorazowo, a jego pełna suma przekazywana jest przez bank na rachunek sprzedającego.

Inaczej wygląda również spłata kredytu hipotecznego. Przy budowie domu, z uwagi na wypłatę kredytu w transzach, w czasie budowy spłaca się wyłącznie odsetki od wypłaconej przez bank kwoty. Pełną ratę zawierającą odsetki i kapitał kredytobiorca zapłaci po zakończeniu budowy, kiedy już całość pożyczonej sumy trafi na jego konto. Przy kredycie mieszkaniowym odsetki i kapitał spłaca się od razu. W niektórych bankach przy zakupie mieszkania od dewelopera wysokość raty jest mniejsza do czasu przekazania przez niego własności lokalu na kredytobiorcę.

Kredyt hipoteczny jest pożyczką wysokokwotową, dlatego też jego przyznanie obarczone jest takimi formalnościami. Przed złożeniem wniosku w banku należy więc wybrać interesującą nas nieruchomość, czy też posiadać pełną dokumentację dotyczącą budowy domu, a także wkład własny.

Dodaj komentarz