Wybuch epidemii COVID-19 spowodował problemy z płynnością finansową wielu gospodarstw domowych. Banki, starając się pomóc swoim klientom, oferują w związku z tym odroczenie w spłacie rat kredytów. Kto może z takiego rozwiązania skorzystać?

Zasady odroczenia spłaty kredytu

Związek Banków Polskich przedstawił w połowie marca propozycje pomocy w spłacie rat, jaką banki będą oferowały swoim klientom. Wśród nich jest możliwość odroczenia płatności rat kredytu na wniosek kredytobiorcy na co najmniej trzy miesiące. Z możliwości tej skorzystać mogą osoby fizyczne, przedsiębiorcy czy leasingobiorcy. Szczegółowe warunki odroczenia spłaty ustalane są już indywidualnie przez banki. Przesunięcie terminu płatności może więc dotyczyć całości raty, albo jej części kapitałowej.

Odroczenie to nie umorzenie

Banki zostały tym samym zalane wnioskami, a procedura i czas ich rozpatrywania mają zostać maksymalnie uproszczone, a dzięki temu skrócone. Należy jednak mieć na uwadze, że nie jest to tożsame z umorzeniem części zadłużenia. Raty odroczone zostaną bowiem doliczone do zadłużenia kredytowego, a czas ich spłaty się przesunie. Jeśli przez to wydłużeniu ulegnie okres kredytowania, wówczas całkowity koszt kredytu zostanie powiększony o naliczone odsetki. Nieco mniej zapłaci kredytobiorca, któremu bank pozwoli w okresie wakacji spłacać same odsetki lub sam kapitał, jednak tego drugiego wariantu jak na razie nie ma w ofercie żaden bank. A ten byłby dla kredytobiorcy najkorzystniejszy. W zależności od opcji, wysokości rat oraz czasu pozostałego do zakończenia spłaty, całkowity koszt kredytu w przypadku skorzystania z wakacji w spłacie może się powiększyć o kwotę od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Różne warianty „wakacji kredytowych”

Niektóre banki rezygnują z wydłużania okresu spłaty, a kwotę rat za okres zawieszenia doliczą proporcjonalnie do pozostałych do spłaty rat. Zmieni się wówczas harmonogram płatności, a kredytobiorca po zakończeniu wakacji kredytowych musi się liczyć z koniecznością zapłaty rat w większej niż dotychczas wysokości.

Kto może skorzystać z odroczenia płatności rat kredytu?

Z możliwości odroczenia spłat mogą skorzystać klienci banków, którzy spłacają swoje zobowiązania terminowo. Przed złożeniem wniosku należy jednak dokładnie zapoznać się z warunkami, jakie oferuje bank w tej sytuacji. Jak pokazują powyższe przykłady wśród nich mogą być rozwiązania, które dla kredytobiorców mogą być mniej korzystanie niż spłata rat zgodnie z planem.

Dodaj komentarz