Spread
7 kwietnia 2017
Słownik

Spread to termin określający różnicę pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna określonych aktywów, w tym walut. Inaczej jest to różnica między kursem kasowym a kursem terminowym. Stosowany jest przez banki udzielające kredytów w obcych walutach. Bank udzielając kredytu w obcej walucie przelicza go po kursie kupna waluty, czyli po kursie niższym. Przy spłacie bierze natomiast pod uwagę dzienny kurs sprzedaży, który jest z reguły wyższy. Różnica między ceną kupna a sprzedaży waluty to właśnie spread. Jeśli wyniesie on 0, jest to transakcja bezkosztowa, czyli korzystna dla kredytobiorcy. Jeśli spread stanowi wartość dodatnią, jest to nadwyżka powstała na skutek przewalutowania, którą pokryć musi kredytobiorca. Stanowi to jednocześnie zarobek banku.

To jak działa spread obrazuje prosty przykład. Przypuśćmy, że bank udzielił kredytu w wysokości 100 tysięcy franków szwajcarskich, przeliczając je po cenie kupna z dnia udzielenia kredytu, który wynosi 3,90zł, przy cenie sprzedaży 4,10zł. Kredytobiorca otrzymał więc równowartość 390 tysięcy złotych. Jeśli chciałby ten kredyt spłacić w tym samym dniu, co jest oczywiście niemożliwe, ale jest to sytuacja hipotetyczna, uwzględniając spread w wysokości 20 groszy (różnica między ceną kupna 3,90zł a ceną sprzedaży 4,10zł), to musiałby oddać bankowi równowartość 410 tysięcy złotych. Strata kredytobiorcy, a zysk banku wyniósłby więc w tym przypadku aż 20 tysięcy złotych.

Dla osoby zaciągającej kredyt przydatną informacją jest to, że zarówno banki jak i kantory ustalają spread samodzielnie. Wysokość spreadu będzie więc inna w różnych bankach, a spread w tym samym banku może być inny dla poszczególnych walut. Wysokość spreadu ma bezpośredni wpływ na wysokość raty kredytu, przed jego zaciągnięciem warto więc poznać oferty i politykę poszczególnych banków w tym zakresie.

W Polsce, w celu ochrony kredytobiorców, od kilku lat obowiązuje tzw. ustawa antyspreadowa, która nakazuje bankom przyjmowanie rat kredytu również w walucie obcej, w której kredyt został udzielony. Dzięki temu rata kredytu nie jest przeliczona według kursu bankowego, a kredytobiorca może samodzielnie wymienić walutę, np. w internetowym kantorze, gdzie kurs jest znacznie korzystniejszy. Wymienione pieniądze wpłaca następnie na konto walutowe, z którego spłacana jest rata kredytu. Jest to sposób na obniżenie wysokości raty, a tym samym kosztów całego kredytu walutowego.

Dodaj komentarz