Do połowy wrześnie rząd ma ogłosić czy wakacje kredytowe będą dostępne również w przyszłym roku. To rozwiązanie, z którego korzystało wielu kredytobiorców. Dzięki wakacjom możliwe było zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w celu podratowania domowego budżetu. Na jakich warunkach mogą być dostępne wakacje kredytowe w 2024 roku?

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone w zeszłym roku jako forma pomocy dla kredytobiorców, których portfele zostały nadwyrężone przez rosnące stopy procentowe. Z możliwości zawieszenia łącznie ośmiu rat mogli skorzystać kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne w złotych. Z ulgi można było skorzystać w latach 2022 i 2023.

Duże zainteresowanie kredytobiorców

Z wakacji kredytowych w ramach rządowego programu skorzystało blisko 2 mln osób. Programem zostało objętych prawie 1,15 mln umów o kredyt hipoteczny o wartości pond 280 mld złotych. Wakacje kredytowe dostępne dla wszystkich kredytobiorców od początku powodowały obawy sektora bankowego. W ubiegłym roku zawieszenie rat kredytu hipotecznego kosztowało sektor blisko 14 mld złotych. Szacunki z uwzględnieniem bieżącego roku mówią o łącznym koszcie na poziomie 20 mld złotych. Mogło to niekorzystnie wpłynąć na sytuację całego sektora.

Wakacje kredytowe 2024

Analitycy oczekują, że wakacje kredytowe będą obowiązywały również w 2024 roku. Na razie nie jest znana ich forma. Ponieważ RPP rozpoczęło cykl obniżek stóp procentowych, wakacje nie powinny być dostępne na obowiązujących w tym roku zasadach. Obniżka stóp procentowych z opóźnieniem wpłynie na obniżkę oprocentowania kredytów, więc prawdopodobne jest, że wakacje kredytowe będą obowiązywały w pierwszym półroczu 2024 roku. Trudno obecnie spekulować ile rat będzie można w tym okresie zawiesić.

Bardzo prawdopodobne jest, że zostanie wprowadzony próg dochodowy. Dzięki niemu z wakacji kredytowych nie będą mogły skorzystać osoby najbardziej zamożne. Wyeliminowanych z programu ma zostać jedynie około 10 proc. kredytobiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszony będzie koszt ponoszony przez banki przy jednoczesnym zachowaniu dostępności rozwiązania dla osób, które mogą najbardziej potrzebować pomocy.

Koszt przedłużonych wakacji kredytowych dla sektora to dodatkowe kilka miliardów złotych obciążenia. Według szacunków rządu, przy założeniu przychodów osiąganych przez banki w ostatnich latach, nie powinny mieć one problemu z obsługą kolejnej tury pomocy dla kredytobiorców.

Wakacje kredytowe mimo obniżek stóp procentowych

WIBOR spada od kilku tygodni i analitycy oczekiwali obniżek stóp procentowych – zgodnie z tymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej dokonała korekty w dół. redyty hipoteczne oparte są jednak na stawce WIBOR trzymiesięcznej i sześciomiesięcznej, co sprawia, że oprocentowanie kredytów będzie się zmieniać w różnym czasie i cześć kredytobiorców odczuje skutki decyzji RPP z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Dodaj komentarz