Kupno nieruchomości wiąże się nie tylko z koniecznością posiadania środków na zapłatę sprzedającemu – z kredytu lub własnych. Pojawia się wiele kosztów, z których części można uniknąć, jak np. pośrednika, ale i takie, których nie da się pominąć – chodzi o opłaty notarialne. Jaką kwotę trzeba przygotować na wizytę w kancelarii notariusza przy zakupie nieruchomości w 2024?

Taksa notarialna przy zakupie mieszkania

Notariusz pobiera za swoje usługi określone opłaty. Nie może ustalać ich dowolnie. Wysokość taksy notarialnej jest uregulowana prawnie, a dokładnie – maksymalne kwoty, jakich może oczekiwać notariusz. Oczywiście, ma prawo ustalić niższy cennik, aby być konkurencyjnym. Co więcej, taksa notarialna jest opłatą, której wysokość można negocjować. Umowa kupna-sprzedaży mieszkania musi jednak formę aktu notarialnego – w przeciwnym wypadku będzie nieważna. Z jakimi opłatami notarialnymi trzeba się liczyć w przypadku zakupu mieszkania?

Zakup mieszkania a opłaty notarialne

Ich wysokość zależy od wartości nieruchomości, której dotyczą czynności. Im wyższa, tym większa taksa notarialna. Nie ma znaczenia, z jakiego rynku to mieszkanie – pierwotnego czy wtórnego. Obowiązują te same zasady.

Maksymalne stawki wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku i wynoszą w zależności od wartości nieruchomości:

  • do 3 tys. zł – taksa wynosi 100 zł;
  • powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
  • powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
  • powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
  • powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
  • powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
  • powyżej 2 mln zł – taksa notarialna wynosi 6770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł; nie może to być więcej niż 10 tys. zł lub 7,5 tys. zł, jeśli to transakcja między osobami z I grupy podatkowej.

Do tych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

Inne opłaty notarialne

To nie wszystkie koszty, które ponosi się u notariusza. Kolejnym jest opłata za odpis aktu notarialnego, która wynosi 6 zł netto za każdą stronę. Może się również pojawić koszt założenia księgi wieczystej, który wynosi 100 zł. Do tego dochodzi opłata za dokonanie wpisu własności w tej księdze w wysokości 200 zł. Jeśli finansujesz zakup nieruchomości kredytem hipotecznym, to zapłacisz 200 zł za wpis hipoteki.

U notariusza płaci się również podatek PCC w wysokości 2% wartości nieruchomości. Nie obowiązuje on jednak w przypadku rynku pierwotnego. Jeśli kupujący nabywa mieszkanie z rynku wtórnego, również może nie płacić PCC, o ile to pierwsze mieszkanie, które kupuje.

Kto płaci opłaty notarialne?

Zwyczajowo przyjęło się, że w przypadku mieszkania z rynku wtórnego robi to kupujący. Natomiast nie jest to kwestia regulowana przepisami, zatem strony mogą ustalić, że, np. pokryją te koszty po połowie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku umowy deweloperskiej, gdzie zgodnie z przepisami nabywca nie może pokryć więcej niż 50% tych opłat.

Dodaj komentarz