Związek Banków Polskich od początku sprzeciwiał się pomysłowi wprowadzenia jakiejkolwiek formy wakacji kredytowych. Nawet zapowiedź wdrożenia pewnych ograniczeń, jak na przykład kryterium dochodowe, nie rozwiewa wątpliwości bankowców, którzy otwarcie sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. W zamian jednak proponują własne – dopłatę w wysokości 2 tys. zł miesięcznie.

Związek Banków Polskich walczy o likwidację wakacji kredytowych

Politycy nowej większości już wkrótce będą musieli rozstrzygnąć sprawę wakacji kredytowych 2024. Po wcześniejszym odrzuceniu dwóch propozycji najpierw rządu Mateusza Morawieckiego, a następnie poselskiej autorstwa Trzeciej Drogi, teraz swoje, ich zdaniem znacznie lepsze rozwiązanie od wakacji kredytowych, zaproponowali Bankowcy. Głośno wypowiedzieli swoje zdanie, odnośnie bezsensowności wprowadzenia kolejnego wsparcia. Ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest reforma, obowiązującego od lat, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Związek Banków Polskich w miejsce wakacji kredytowych 2024 proponuje dokapitalizowanie Funduszu i jego liberalizację. Zwiększenie dofinansowania wypłacanego klientom w ten sposób, w mniemaniu bankowców, będzie znacznie efektywniejsze niż wakacje kredytowe. Otóż takie rozwiązanie byłoby dostępniejsze dla większej ilości osób, a ponadto działanie chętnie wspierane przez banki. Jednocześnie zapewne liczą one na to, że ewentualna reforma Funduszu Wsparcia Kredytobiorców spowoduje mniejsze zainteresowanie wśród kredytobiorców, przez co nie wpłynie tak istotnie na funkcjonowanie ich samych.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w nowej odsłonie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kredytobiorca w trudnej sytuacji finansowej może starać się o pomoc z Funduszu Wsparcia. Bank Gospodarstwa Krajowego wówczas wypłaca kwotę 2 tys. zł miesięcznie przez okres 3 lat. W tym wypadku trudną sytuację finansową definiuje się w momencie ponoszenia miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości 50% miesięcznych dochodów.

Związek Banków Polskich proponuje, aby próg ten obniżyć do 40%. Według nich ilość osób kwalifikujących się do skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest duża, ale głównym problemem jest brak wiedzy na temat dostępności tej formy pomocy i wsparcia.

Banki deklarują otwartość na rozmowy w sprawie liberalizacji dostępu do Funduszu. Według niektórych specjalistów takie rozwiązanie legislacyjnie jest jak najbardziej uzasadnione. Reforma Funduszu byłaby bez wątpienia łatwiejsza, choć wymagałaby kampanii promocyjnej.

Wakacje kredytowe okazały się bardzo popularnym rozwiązaniem wśród kredytobiorców. Według danych z początku tego roku, w 2022 r. z tego rozwiązania skorzystało nieco ponad milion uprawnionych, co stanowiła 54% wszystkich kredytobiorców.

Ostateczna decyzja w sprawie Wakacji Kredytowych w 2024 r. lub innego wsparcia nie została jeszcze ogłoszona. Natomiast już teraz wiadomo, że taka forma wsparcia nie będzie już dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób, które zaciągnęły kredyt złotówkowy na zakup własnego mieszkania.

Dodaj komentarz