Mieszkanie na Start dofinansowuje najem, nie zakup nieruchomości. Beneficjenci programu będą otrzymywać dopłatę do kosztu najmu, dzięki której czemu czynsz wypadnie im zauważalnie taniej.

„Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania” wprowadza system dopłat do czynszu dla najemców, których na samodzielny najem bądź zakup nieruchomości po prostu nie stać.

Dopłaty będą dostępne dla osób zasiedlających lokal nowy bądź poddany rewitalizacji; ważne, by budowa lub odnowienie nastąpiły we współpracy gminy z inwestorem.

Mieszkanie na start jest kierowane do osób mających zbyt wysokie dochody, by ubiegać się o lokal socjalny bądź komunalny. Średni miesięczny dochód ich gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 60 proc. przeciętnego krajowego wynagrodzenia. Każdy dodatkowy członek gospodarstwa domowego zwiększa ten pułap o 30 pkt procentowych.

Za„przeciętne wynagrodzenie” przyjęto wskaźnik publikowany raz do roku przez Główny Urząd Statystyczny. Za 2017 r. wynosił on 4271,51 zł, co oznacza, że limit dla jednoosobowego gospodarstwa to 2563 zł netto. W przypadku pary suma ta wzrasta do 3844 zł, w przypadku rodziny pięcioosobowej – do 7689 zł.

Warto pamiętać, że dla wniosków składanych w pierwszym półroczu pod uwagę brane są dochody nie z poprzedniego, ale z jeszcze wcześniejszego roku. Przykładowo dla pierwszego półrocza 2019 r. będzie to 2017 r.

Z dofinansowania w ramach projektu mogą skorzystać zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Ci jednak muszą mieć prawo pobytu czasowego bądź stałego.

Co istotne, warunki zapisane w ustawie decydują tylko o tym, kto może ubiegać się o dopłaty, a nie o tym, kto je faktycznie otrzyma. To gmina będzie wyznaczać kryteria przyznawania dopłat, takie jak np. liczba dzieci, niepełnosprawność członków gospodarstwa domowego czy wysokość ich dochodów.

Dofinansowanie w ramach Mieszkania na start wypłacane będzie w trybie miesięcznym. Do obliczeń będzie brana pod uwagę również tzw. powierzchnia normatywna nieruchomości.

Zgodnie z zapisami ustawy dana osoba może pozostawać beneficjentem programu łącznie przez piętnaście lat. Co ciekawe, nie muszą być to dopłaty do najmu tego samego mieszkania.

Wysokość dopłat zasadniczo pozostaje stała przez cały czas trwania umowy, a zatem realna wartość dofinansowania będzie z każdym rokiem spadać.

Dofinansowanie będzie przerwane, jeśli dochody świadczeniobiorcy wzrosną ponad wyznaczoną sumę. Co ciekawe, w razie jego ponownego zbiednienia świadczenie owo może zostać przywrócone.

Aby złożyć wniosek o dopłaty należy mieć podpisaną umowę najmu mieszkania spełniającego warunki ustawy.

Pieniądze nie będą trafiać bezpośrednio na rachunki najemców, ale do gminy, która przeleje odpowiednie kwoty na konta inwestorów. Najemca zaś zapłaci czynsz pomniejszony o tę kwotę.

Dodaj komentarz