Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła stopy procentowe. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 0,10 proc.. Efektem mogą być niskie raty kredytów złotowych ze zmienną stopą procentową. Znaczna obniżka stóp procentowych może nieść jednak również negatywne skutki.

Stopy procentowe najniższe w historii

To już trzecia obniżka stóp procentowych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po 5 latach utrzymywania stóp na stałym poziomie, 17 marca 2020 członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali o obniżce stopy referencyjnej do 1,00%, stopy lombardowej do 1,50%, stopy depozytowej do 0.50%, stopa redyskontowej weksli do 1,05% oraz stopy dyskontowej weksli do 1,10%.

Kolejna obniżka wysokości stóp miała miejsce 9 kwietnia. Pod koniec maja Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną zmianę. Obecnie poziomy stóp procentowych kształtują się następująco: stopa referencyjna 0,1 %, lombardowa 0,50%, depozytowa 0,00%, redyskontowa weksli 0,11% i dyskontowa weksli 0,12%. W efekcie obniżek Polska dołączyła do grona krajów z najniższymi stopami procentowymi na świecie.

Obniżka stóp procentowych to sposób na walkę z kryzysem

Znaczne obniżenie stóp procentowych ma pozytywnie wpłynąć na ożywienie gospodarki po zniesieniu ograniczeń związanych z koronawirusem, a tym samym zmniejszyć ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP. Efektem ma być również ułatwienie rządowi spłaty długów oraz tańsze zadłużanie państwa. Dodatkowo to pomoc w spłacie pożyczek dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych w czasie kryzysu wywołanego przez epidemię. Jednocześnie to zła wiadomość dla osób oszczędzających na lokatach i kontach oszczędnościowych. Oprocentowanie depozytów spadło już w wielu bankach. Dodatkowo zyski z lokat może zmniejszyć spodziewany wzrost inflacji. Wszystko wskazuje na to, że najbliższy czas nie będzie najlepszym momentem na oszczędzanie.

Obniżka stóp procentowych obniży koszty kredytu hipotecznego

Obniżenie stóp procentowych może obniżyć koszty kredytów ze zmienną stopą oprocentowania. Do takich należą m.in. kredyty hipoteczne. Zmniejszenia rat nie mogą oczekiwać jednak frankowicze. W przypadku kredytów walutowych spodziewać można się natomiast wzrostu kosztów pożyczek. Obniżenie stóp procentowych prowadzi zazwyczaj do zmniejszenia popytu na polską walutę, a tym samym obniżenia kursu złotego wobec franka. W dłuższej perspektywie osłabienie złotego może spowodować również wzrost cen na artykuły wyceniane w obcych walutach.

Obniżenie stóp procentowych nie wpłynie natomiast na raty kredytów gotówkowych. Najczęściej taki rodzaj pożyczek jest oprocentowany stałą, zapisaną w umowie stawką. Stopa referencyjna wpływa jednak na wysokość maksymalnego oprocentowania kredytów, co ma znaczenie przy zawieraniu nowych umów kredytowych.

Obniżka stóp procentowych może mieć również inne negatywne skutki. Takie działanie zmniejsza zyski banków, co w efekcie może skutkować podniesieniem prowizji dla klientów. Obniżenie stóp może zatem zachwiać stabilnością sektora bankowego, a także zmniejszyć dostępność kredytów.

Dodaj komentarz