Pożyczki hipoteczne
23 marca 2015
Słownik

Pożyczka od kredytu różni się głównie tym, że może być przeznaczona na dowolny cel konsumpcyjny i jest udzielana nie tylko przez banki, ale przez osoby fizyczne i prawne. Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Z tego względu kwota kredytu zależna jest od wartości tej nieruchomości, a nie Twoich dochodów.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, to m.in.: wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny potwierdzający prawo do nieruchomości, wycena nieruchomości, a także oświadczenie majątkowe. Pożyczkę hipoteczną można wziąć w różnych walutach, przy czym możliwe jest późniejsze przewalutowanie.

Dodaj komentarz