kredyt hipoteczny
Olivier Le Moal/bigstockphoto.com

Nowy rok przyniesie zmiany na rynku kredytów hipotecznych. Najważniejszą może być utrudniony do nich dostęp z uwagi na wejście w życie postanowień Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wkład własny ma zostać podniesiony do ostatecznych 20%. Oznacza to, że banki nie będą mogły udzielać kredytów osobom, które nie mają wkładu własnego w wymaganej wysokości.

Jednakże istnieje wyjście z takiej sytuacji. Za niski wkład własny można dodatkowo ubezpieczyć, jednak podniesie to koszty kredytu. Można ustanowić również zabezpieczenie na innej nieruchomości, będącej własnością osoby trzeciej, oczywiście po uprzednim uzyskaniu jej zgody. Jednakże nieprzekraczalnym progiem gotówki jaką trzeba posiadać będzie 10% wartości kupowanej nieruchomości.

W życie ma wejść również ustawa o kredycie hipotecznym, której celem jest ujednolicenie przepisów i wprowadzenie regulacji, które lepiej będą zabezpieczać interes kredytobiorców. Konieczność przyjęcia takiej ustawy nie jest rządową inicjatywą, lecz wynika z dyrektyw narzuconych przez Unię Europejską.

Nowe prawo obejmowało będzie kredyty hipoteczne udzielane na nieruchomości mieszkalne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolną. Spowoduje ono znaczne obniżenie liczby udzielanych kredytów walutowych, a może nawet zupełne zlikwidowanie ich z rynku. Jest to pokłosie gwałtownej zmiany kursu franka szwajcarskiego, który wprowadził wielu kredytobiorców, którzy nie byli w stanie spłacać dużo wyższych rat kredytu, w poważne tarapaty finansowe. Część z nich zmuszona była nawet sprzedać swoje nieruchomości, jednak nie zawsze uzyskane stąd środki starczały na pokrycie zobowiązań wobec banku. Odtąd kredyt można więc będzie dostać wyłącznie w walucie, w której uzyskuje się dochód. Osoby nieposiadające większości dochodu lub majątku w obcej walucie, w ogólnie nie będą mogły uzyskać w niej kredytu.

Dodatkowo zmiany obejmą między innymi zasady wcześniejszej spłaty kredytu i zakazu pobierania prowizji jeśli nastąpi to po 36 miesiącach od zawarcia umowy, a także wysokość tej prowizji, umożliwienie odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni, stworzenie ogólnokrajowego rejestru pośredników kredytowych.
Regulacje będą dotyczyć wyłącznie kredytów przyznanych po wejściu w życie ustawy.

Dodaj komentarz