lilai/bigstockphoto.com

Obniżek stop procentowych było w ostatnich latach aż kilka. Obecna stawka referencyjna na poziomie 1,50 proc. została utrzymana i wszystko wskazuje na to, że nie ulegnie ona zmianie przez cały najbliższy rok.

Brak konieczności kolejnego obniżania stóp procentowych lub ich podwyższania wynika z przewidywalnego kształtowania się cen ropy naftowej i żywności w Europie oraz niskiej inflacji. Utrzymanie się takiego poziomu stóp procentowych przez wiele kolejnych miesięcy to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy mają kredyty hipoteczne w polskiej walucie, bo oznacza to niższe opłaty kredytowe. Najczęściej kredyt mieszkaniowy bezpośrednio związany jest ze stawką WIBOR, na którą wpływ mają właśnie stopy procentowe. Druga strona medalu dotyczy osób, które w banku lokują swoje oszczędności.  Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych i lokat jest niskie i daje bardzo skromny zysk, a banki nie są zmuszane do podwyższania oprocentowania depozytów. Poszukiwanie oferty bankowej, które faktycznie oznacza zysk, jest niezwykle trudne, bo należy wziąć pod uwagę, że średnie oprocentowanie depozytów jest bliskie wartości stóp referencyjnych NBP oraz inflacji.

Brak podwyżki stóp procentowych wynika również z ogólnoświatowej aktywności gospodarczej. Umiarkowany wzrost oraz stabilizacja strefy euro przyczyniają się do dobrych prognoz na następne miesiące. Ceny surowców nie rosną już tak gwałtownie.  W Polsce natomiast pozytywnie nastraja spadek bezrobocia oraz podwyżka płac. Środki unijne sprzyjają realizacji nowych, bardzo ważnych inwestycji.  Warto również zaznaczyć, że inflacja bazowa jest nadal bliska zeru, co obniża presję popytową. Ponad dwa lata temu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych, zmniejszając je wtedy o 50 punktów bazowych. Teraz, gdy wszystkie czynniki gospodarcze osiągają stabilizację, a ceny podstawowych produktów nie zmieniają się drastycznie, można spodziewać się podwyżki stóp procentowych. Jednak w opinii większości ekspertów nie nastąpi to szybciej niż na początku 2018 roku. Konkretniejsze założenia będzie można wygłaszać jednak dopiero za kilka miesięcy.

Dodaj komentarz