Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to system, w których gromadzone są i przechowywane dane o wszystkich pożyczko- i kredytobiorcach. Na ich podstawie bank dokonuje oceny kredytobiorcy, którą następnie bierze pod uwagę decydując o przyznaniu mu pożyczki lub o odrzuceniu wniosku.

Dobra historia w BIK to coś, o co powinien dbać każdy, kto myśli o zaciągnięciu w przyszłości pożyczki, kredytu, a nawet zakupieniu czegoś na raty. W systemie tym znajdują się bowiem dane o wszystkich osobach, które spłacają zobowiązania finansowe wobec banków, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych i innych instytucji finansowych. Mowa tu nie tylko o pożyczkach gotówkowych, czy kredytach, ale także informacjach o spłacanych ratach, otwartych debetach, czy posiadanych kartach kredytowych. W BIK znajdują się informacje o terminowości spłacania zobowiązań, w tym również tych, które zostały już uregulowane. Jest to więc baza danych obejmująca zarówno regularnie spłacane zobowiązania, jak i te spłacane z opóźnieniem, lub wcale.

Bank przed wydaniem decyzji o udzieleniu pożyczki lub kredytu, sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy. Składa się na nią kilka czynników, między innymi ocena w BIK. Im wyższa ocena, tym mniejsze ryzyko dla banku. Do jej wyliczenia stosuje się specjalną matematyczną formułę, która w uproszczeniu polega na porównaniu wnioskodawcy do osób, które już otrzymały kredyty. Na tej podstawie powstaje profil klienta, który powinien być jak najbardziej podobny do kredytobiorców spłacających swoje zobowiązania w terminie. Ocena punktowa, zwana scoringiem, nie jest wypadkową przypadkowych danych, ale podsumowaniem historii kredytowej klienta banku. Oznacza to, że każdy ma wpływ na wysokość swojej oceny, a jeśli w przyszłości myśli o zaciągniemy kredytu, szczególnie jeśli ma to być duże zobowiązanie, jak kredyt hipoteczny, warto zacząć pracować nad swoją oceną już dziś.

Należy pamiętać, że dla banku liczy się pozytywna historia kredytowa. Brak historii będzie dla niego czynnikiem podwyższającym ryzyko, co może skutkować negatywną decyzją kredytową. Dlatego warto zacząć od małych zobowiązań, wziąć pożyczkę gotówkową, albo jakiś sprzęt na raty, a następnie regularnie je spłacać. Pozytywna historia stanowi aż 76 % oceny punktowej w BIK, stąd tak ważne jest pokazanie w niej, że jesteśmy solidnymi kredytobiorcami. Opóźnienia w spłacanie, szczególnie dłuższe, sięgające ponad 60 dni, mogą skutkować negatywną decyzją kredytową, nawet przy wysokich dochodach.

Z budowaniem historii kredytowej nie należy jednak przesadzać. Zbyt duża aktywność w BIK również może się wydać dla banku podejrzana. Na obniżenie oceny może mieć szczególnie wpływ kilka pożyczek, które są jednocześnie spłacane i są cały czas aktywne. Przed złożeniem wniosku o kolejny kredyt warto więc uregulować i zamknąć pozostałe zobowiązania, wówczas można liczyć na wyższą ocenę.

I na koniec najważniejsze – zbyt duża ilość wniosków kredytowych złożonych w tym samym czasie, również obniża ocenę. Każdy bank ma obowiązek sprawdzić wnioskodawcę w BIK, więc każde takie zapytanie będzie w systemie widoczne. Przed złożeniem wniosku, lepiej więc zapoznać się z ofertami banków, a wnioski złożyć do dwóch – trzech, które mają najlepsze warunki.

Dodaj komentarz