spłata kredytu

Obecne stopy procentowe są utrzymywane na bardzo niskim poziomie, co w konsekwencji uatrakcyjnia ratę kredytu i daje złudne nadzieje, że wysokość jej spłaty zawsze będzie miała tę samą wartość. Alternatywą, która w rzeczywisty sposób ogranicza ryzyko podwyższenia kwoty raty, jest kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację S, czyli zbiór tzw. dobrych praktyk, jakie instytucje finansowe są zobligowane stosować, kiedy udzielają kredyty hipoteczne. W myśl ww. rekomendacji, od początku lipca 2021 roku banki komercyjne są zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem dla nowych kredytobiorców. Ponadto muszą także umożliwić klientom, którzy już zawarli umowy, zmianę formuły dotychczasowego zmiennego oprocentowania na opcję stałą. Powyższe wytyczne banki spółdzielcze, w odróżnieniu od banków komercyjnych będą zmuszone wprowadzić do końca 2022 roku.

Oprocentowanie kredytu – od czego zależy?

Oprocentowanie jest jedną z najważniejszych kwestii przy decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego. To od niego zależy, jak duże odsetki będą do uregulowania wraz z zaciągniętą pożyczką. Pierwsza składowa oprocentowania to tzw. stawka referencyjna, czyli stopa procentowa, która służy do wyznaczenia wielkości oprocentowania kredytu. Przy pożyczkach ze zmiennym oprocentowaniem, stawką referencyjną są rynkowe stopy procentowe np. WIBOR, zaś przy opcji ze stałym oprocentowaniem – stopy referencyjne NBP. Drugi koszt kredytu hipotecznego to marża banku, która jest stałym parametrem określonym w umowie, a jej wielkość warunkuje dostępna oferta danego banku. Co ciekawe ten element można z bankiem negocjować. Dobrym argumentem jest wyższy wkład własny, wiarygodne źródło dochodów, a także dobra historia spłat w BIK.

Stałe oprocentowanie – plusy i minusy

Stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego jest gwarancją niezmiennej, stabilnej wysokości raty niezależnie od wzrostu stóp procentowych. Niestety obecnie dostępne oferty redukują czas obowiązywania ww. stopy procentowej do okresu pięciu lat. Jedynymi wyjątkami w tej kwestii są Credit Agricole oraz Alior Bank, które wydłużyły ten okres do siedmiu lat. Po upływie tego terminu wielkość raty kredytu przeliczana jest zgodnie ze zmiennym oprocentowaniem. Bank może umożliwić kontynuację stałego oprocentowania, jednak dzieje się to już na zasadach nowej oferty. Trzeba również pamiętać, iż gwarancja stałej ceny jest wyżej oprocentowana, niż oferta pożyczki hipotecznej ze zmiennym oprocentowaniem. Ponadto po analizie strony Bankier.pl, dla której banki przygotowały oferty mające na celu analizę zdolności kredytowej przy oprocentowaniu stałym i zmiennym jasno wynika, że opcja stałej raty kredytu w wielu instytucjach finansowych znacząco tę zdolność obniża. Największą różnicę przy symulacji – dochody na poziomie 8 tys. zł i kredyt – 30 lat odnotowano w Banku Millenium. Maksymalna zdolność kredytowa przy oprocentowaniu zmiennym wyniosła 738 tys. zł, zaś przy stałym 667 tys. zł.

Dodaj komentarz