Często zdarza się, że szukamy dla siebie mieszkania i gdy już znajdziemy to wymarzone, zaczynamy myśleć o kredycie, który pozwoli na sfinansowanie transakcji. Warto jednak przygotować się do takich decyzji znacznie wcześniej i dowiedzieć się, co będzie ważne zarówno dla ciebie, jak i dla banku.

Od 22 lipca 2017 roku rynek kredytów hipotecznych na terenie Polski regulowany jest poprzez Ustawę z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Jest to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona na rzecz banku kredytującego. Najczęściej kredytu hipotecznego udziela się na zakup nieruchomości lub sfinansowanie inwestycji budowlanej.

Kto udziela kredytów hipotecznych?

Kredytodawcami kredytu hipotecznego zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami od 22 lipca 2017 r. mogą być jedynie:

  • bank krajowy,
  • oddział banku zagranicznego,
  • instytucja kredytowa prowadząca działalność transgraniczną
  • oddział instytucji kredytowej,
  • spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK),

które w zakresie swojej działalności gospodarczej udzielają lub dają przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego.

Najczęściej korzystamy z banków krajowych, m.in. specjalistycznych banków hipotecznych bądź z banków spółdzielczych.

Co jest istotne zanim zdecydujesz się na szukanie nieruchomości?

Zanim jeszcze przystąpisz do poszukiwań warto jest zorientować się jaka jest Twoja zdolność kredytowa. Jest to parametr który określa kwotę kredytu jaką dany bank mógłby ci udzielić. Twoja zdolność kredytowa będzie inna w każdym banku. Na jej wysokość mają wpływ nie tylko wysokość Twoich zarobków, ale także rodzaj wykonywanej pracy, obecne zadłużenia, posiadany majątek, stan rodziny. Warto zatem sprawdzić to znacznie wcześniej i dowiedzieć się czy istnieje szansa na zwiększenie swojej zdolności i wiarygodności kredytowej. Możesz udać się do poszczególnych banków lub skorzystać z pomocy pośrednika, który sprawdzi Twoją zdolność w rożnych bankach podczas jednego spotkania.

Wkład własny

Obecnie wymagane jest, aby klient sfinansował samodzielnie 20% wartości inwestycji. Są jednak wyjątki, kiedy wystarczy, że posiadasz tylko 10% wkładu własnego. Zależy to od indywidualnych ofert banków. Wysokość wkładu własnego ma też wpływ na warunki oferowane przez bank.

Na jakie parametry zwrócić uwagę biorąc kredyt hipoteczny?

Oprocentowanie

Większość kredytów na polskim rynku opiera się na oprocentowaniu zmiennym. Składa się ono z dwóch części: marża, czyli składnik stały, którego wysokość ustalana jest przez bank i świadczy o konkurencyjności oferty oraz stopa referencyjna (Wibor) czyli cena po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Stopa procentowa jest składnikiem który zmienia się w okresie kredytowania i wpływa na wysokość raty klienta.

Oprocentowanie stałe: ustalane jest w momencie zawarcia umowy z bankiem i pozostaje na jednakowym poziomie do chwili jej wygaśnięcia (najczęściej stałe oprocentowanie obowiązuje przez okres 3-5 lat). Przy oprocentowaniu stałym nie ma znaczenia fakt, czy współczynnik WIBOR rośnie, czy maleje. Raty klienta utrzymują się na stałym poziomie.

Rata stała czy zmienna?

Rata stała to rozwiązanie droższe, ale zapewnia o jednakowej wysokości rat przez cały okres kredytowania. Mechanizm działa w ten sposób, że w pierwszych latach spłaty większą część raty stanowią odsetki.

Rata malejąca jest rozwiązaniem tańszym, ale klient w początkowej fazie zmaga się wyższymi ratami.

Prowizja za udzielenie kredytu

Udzielając kredytu banki naliczają prowizję za jego udzielenie. Jest to opłata jednorazowa, pobierana od kwoty kredytu, a jej wysokość zależna jest od oferty banku.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa

Jest to parametr skonstruowany w celu łatwiejszego i szybszego porównania ofert bankowych. uwzględnia podstawowe koszty związane z zaciągnięciem kredytu: odsetki prowizje i składki ubezpieczeniowe. Należy jednak pamiętać, że może nie uwzględniać np. opłaty za obsługę karty kredytowej. Warto zatem wybór konkretnej oferty oprzeć jednak o pełną analizę całkowitego kosztu kredytu w poszczególnych bankach.

Jest decyzja – co teraz?

Aby skorzystać z kredytu hipotecznego należy udać się do oddziałów poszczególnych banków, gdzie udzielą szczegółowych informacji o ofertach i wymaganej dokumentacji. Można także skorzystać z pomocy pośrednika, który ma możliwość przedstawienia i porównania ofert oraz przygotowania dokumentacji do kilku banków.

Dodaj komentarz