konsolidacja kredytów
danienel/bigstockphoto.com

Konsolidacja kredytów, zwana inaczej oddłużaniem, polega na połączeniu dwóch lub więcej zaciągniętych wcześniej pożyczek w jeden produkt bankowy – kredyt konsolidacyjny. Ujednoliceniu ulega stopa procentowa i inne warunki kredytu, z reguły wydłużeniu ulega również okres kredytowania, a rata zmniejsza się w stosunku do sumy rat spłacanych oddzielnie pożyczek.

W praktyce odbywa się to w ten sposób, że bank udzielający kredytu konsolidacyjnego zobowiązuje się pokryć zobowiązania, jakie kredytobiorca ma w innych bankach. W zamian za to zyskuje nowego klienta, któremu udziela pożyczki, a klient (kredytobiorca) może liczyć na mniejsze obciążenia miesięcznego budżetu związane ze spłatą rat, a także na jednolite zasady i warunki spłaty. Kwota kredytu konsolidacyjnego może być równa bądź większa od sumy konsolidowanych zobowiązań.

O kredyt konsolidacyjny warto się ubiegać jeśli zależy nam na:

  • połączeniu kilku spłacanych rat w jedną, dzięki czemu nie trzeba pamiętać o różnych terminach spłaty,
  • obniżeniu wysokości spłacanych miesięcznie zobowiązań kredytowych, dzięki ustaleniu jednej, niższej raty przy jednoczesnym wydłużeniu okresu kredytowania,
  • otrzymaniu dodatkowej gotówki wnioskując o kwotę większą od sumy łączonych zobowiązań,
  • atrakcyjniejszym w porównaniu do kredytów konsumenckich oprocentowaniu,
  • przeniesieniu zobowiązań kredytowych do jednego banku, co pozwala oszczędzić koszty, ale również i czas związany z jego obsługą, załatwieniem formalności, rozwiązaniem problemów itp.

Jednakże droga do otrzymania kredytu konsolidacyjnego, z uwagi na jego złożoność, jest dłuższa i bardziej sformalizowana niż w przypadku kredytów konsumenckich.
Kredyt konsolidacyjny może mieć postać gotówkową lub hipoteczną.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy

Procedura otrzymania jest uproszczona, a decyzja kredytowa udzielana w niedługim czasie – nawet podczas rozmowy z doradcą. Nie wymaga się przy tym wielu dokumentów, jedynie te podstawowe jak dowód tożsamości, zaświadczenie o dochodach, umowy dotyczące konsolidowanych kredytów. Przy niedużych kwotach niektóre banki nie wymagają przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń czy obecności poręczycieli. Jednak suma konsolidowanych kredytów nie może przekraczać kilkudziesięciu tysięcy złotych, górne granice wynoszą między 80 000 a 150 000zł, jednak ta druga występuje rzadko. Określony jest również maksymalny okres kredytowania, najczęściej na kilka lat. Przy tym oprocentowanie nie jest o wiele korzystniejsze od kredytów konsumenckich, a bank przed wydaniem decyzji bada zdolność kredytową, od której zależy przyznanie kredytu konsolidacyjnego i jego wysokość.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość, dlatego suma jaką można otrzymać jest dużo wyższa, z reguły do 90% wartości nieruchomości. Oprocentowanie jest znacznie atrakcyjniejsze, a okres kredytowania można ustalić nawet na 30 lat. Do konsolidowanej kwoty można dobrać gotówkę do wysokości zabezpieczenia hipotecznego, a zdolność kredytowa ma drugorzędne znaczenie. Warunkiem niezbędnym otrzymania takiego kredytu jest posiadanie na własność nieruchomości, lub uzyskanie poręczenia osoby trzeciej, która taką nieruchomość ma. O wiele dłuższy jest okres rozpatrywania wniosku, głównie ze względu na większą ilość dokumentów, jakie należy dostarczyć do banku.

Dodaj komentarz