Podejmując tak poważną decyzję jak zakup własnego „M” czasem zapominamy o jednym, ważnym kroku, jakim jest weryfikacja dewelopera. Jak sprawdzić jego wiarygodność, by nie stracić pieniędzy i zminimalizować ryzyko braku satysfakcji z transakcji?

Choć przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego mieszkania kierujemy się głównie ceną, lokalizacją budynku, jego wyglądem czy zagospodarowaniem otoczenia, to jednak bez szczegółowej weryfikacji wiarygodności dewelopera zamiast z kluczami do własnych czterech kątów można skończyć jedynie z folderem z wizualizacjami w ręku, dużym długiem i mnóstwem problemów. W jaki sposób można sprawdzić wiarygodność inwestora?

Finanse dewelopera

Deweloper godny zaufania nie powinien odmówić okazania aktualnych sprawozdań finansowych oraz informacji, czy dana inwestycja jest finansowana z kredytu, czy ze środków własnych. Uzyskanie kredytu w tym przypadku działa na korzyść – oznacza pomyślną weryfikację przez banku i brak zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.

Z kolei dzięki Krajowemu Rejestrowi Sądowemu można sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z niewypłacalnym dłużnikiem lub bankrutem. Niezbędne informacje można uzyskać w kilku miejscach:

  • w katalogu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć daną firmę i sprawdzić jej bieżącą sytuację;
  • w internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czyli dzienniku urzędowym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w który również można znaleźć informacje z KRS;
  • w wydziale rejestrowym sądu rejonowego właściwego dla siedziby dewelopera. Wystarczy zawnioskować o odpowiedni dokument (koszt sporządzenia odpisu aktualnego wynosi 30 zł, a odpisu pełnego – 60 zł).

 

Na co zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na formę prawną dewelopera, kapitał danej spółki, ewentualne wierzytelności i zaległości, a także wszelkie informacje o postępowaniach sądowych, upadłościowych i układowych. Warto też sprawdzić adres dewelopera oraz to, czy pod tym samym adresem nie są zarejestrowane jeszcze inne, podejrzane spółki.

Organizacje, certyfikaty i pozwolenia

W celu weryfikacji dewelopera można sprawdzić, czy jest zrzeszony w organizacjach skupiających jedynie rzetelnych inwestorów. Z certyfikatów najważniejszy jest Certyfikat Dewelopera, który Polski Związek Pracodawców Budownictwa przyznaje wiarygodnym deweloperom, działającym na rynku co najmniej trzy lata i mającym na swoim koncie kilka ukończonych realizacji.

Warto również prześwietlić dewelopera pod kontem uzyskanych przez niego pozwoleń na budowę oraz praw dysponowania gruntem.

Prospekty informacyjne

Na mocy ustawy deweloperskiej inwestor jest zobowiązany do sporządzenia i udostępnienia prospektu informacyjnego, czyli swoistego kompendium wiedzy na temat inwestycji, niezbędnych pozwoleń budowlanych, harmonogramu realizacji, warunków odstąpienia od umowy, standardów wykończenia, ceny, poprzednich przedsięwzięć dewelopera czy wzoru umowy. Warto szczegółowo prześwietlić te wszystkie elementy

Internet

W poszukiwaniu informacji można zajrzeć na fora danych miast, czy wręcz mieszkańców osiedli – tych już ukończonych przez danego inwestora i tych w trakcie budowy. Dzięki temu uzyskamy informacje o wszelkich opóźnieniach, niedoróbkach czy innych problemach na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Warto wiedzieć, komu powierzamy swoje pieniądze, powyższe elementy pozwolą uniknąć problemów związanych z upadkiem dewelopera i cieszyć się z własnego „M”.

Dodaj komentarz